เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม

ยาทุกชนิดที่ถูกผลิตขึ้นจะถูกทดลองใช้และทดสอบผลก่อนจำหน่ายฉลากที่แนบมากับยาจะบ่งวิธีใช้ไว้อย่างละเอียด ยาฉีดส่วนใหญ่มักเป็นชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อเพราะสะดวกในการใช้ การให้ยาวิธีนี้มีหลักการดังนี้

  1. ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด เข็มและกระบอกฉีดต้องได้รับการฆ่าเชื้อมาแล้ว
  2. ให้ยาในขนาดที่ถูกต้อง ยาบางอย่างต้องแบ่งฉีดหลายตำแหน่ง ถ้าผู้ผลิตระบุมาว่า ห้ามฉีดเกินกี่มิลลิลิตรต่อหนึ่งตำแหน่ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  3. ตำแหน่งที่นิยมฉีดยาเข้ากล้ามก็คือ บริเวณแผงคอ เพราะสะดวกในการบังคับสัตว์และสัตว์เคลื่อนไหว ส่วนนี้ตลอดเวลาทำให้มีการดูดซึมดี ส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือ กล้ามเนื้อโคนขาหลัง ซึ่งตำแหน่งนี้ผู้ฉีดต้องระวังโคเตะ
  4. เข็มที่ใช้สำหรับการฉีดยาเข้ากล้ามโค ควรเป็นเบอร์ 18 ยาว 1 นิ้วครึ่ง เข็มต้องคมและปลายไม่เยิน
  5. ควรปักเข็มเข้ากล้ามอย่างรวดเร็ว อาจใช้วิธีจับเข็มด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้แล้วใช้หลังมือตบใกล้บริเวณที่จะฉีด 2-3 ครั้ง แล้วปักเข็มทันที แล้วจึงสวมกระบอกฉีดภายหลัง ดูดเบา ๆ ดูว่ามีเลือดเข้ามาในกระบอกหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงเดินยา

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย