เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

ตู้ยาประจำคอกโคนม

โคนมเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเปราะ เพราะต้องสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่าไปกับน้ำนมทุกวัน เกษตรกรจึงควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพของโคนมอย่างใกล้ชิดและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นควรรีบแก้ไข ซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องทำด้วยตนเองในขั้นต้น เช่น บาดแผลจากอุบัติเหตุ ท้องอืดฉับพลัน เป็นต้น

เกษตรกรควรมีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์บางอย่างประจำคอกโคนม เช่น

  1. กรรไกร ใบมีดสำหรับโกนขน ทิงเจอร์ไอโอดีน ผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อสและสำลี สำหรับการตัดสายสะดือ และทำแผลฝีต่าง ๆ
  2. ยาพ่นกันแมลง เช่น เนกาซันท์ และยาใส่แผลพวกซัลฟา เป็นต้น
  3. ขี้ผึ้งป้ายตา เช่น เทอร์รามัยซีน คลอแรมฟินิคอล ฯลฯ สำหรับรักษาตาอักเสบเบื้องต้น
  4. ยาสอดเต้านม (โดยการแนะนำของสัตวแพทย์)
  5. แท่งเหล็กกลวงปลายแหลม สำหรับแก้ไขท้องอืดฉุกเฉิน
  6. ยากำจัดพยาธิภายนอก แต่ถ้าเกษตรกรมีโคจำนวนน้อยและสามารถแปรงขนให้ได้ก็จะช่วยขจัดพยาธิภายนอกได้โดยไม่ต้องใช้ยาเลย ทั้งเป็นการฝึกโคให้คุ้นกับการจับต้องสัมผัสด้วย
    และที่สำคัญ คือ สมุดจดบันทึก

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย