เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

การให้ยาสอดเต้านม

เต้านมอักเสบเป็นโรคที่เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมเกลียดและกลัวที่สุดสาเหตุของเต้านมอักเสบคือ เชื้อโรคที่เข้าไปทำลายเนื้อเยื่อเต้านม การรักษาที่ได้ผลดีที่สุดก็คือ การให้ยาเข้าไปในเต้านมโดยตรงทันทีที่พบความผิดปกติยิ่งเร็วเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสสหายมากเท่านั้น เกษตรกรจึงควรสำรองยาสอดเต้านมไว้ในฟาร์ม เพื่อให้สามารถหยิบใช้ได้ทันทีที่ต้องการ

หลักการและขึ้นตอนการใช้ยาเข้าเต้านม มีดังนี้

  1. ก่อนใส่ยาเข้าเต้านมจะต้องรีดนมจากเต้าที่อักเสบออกให้หมดเสียก่อนและเช็ดปลายหัวนมให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์
  2. เขย่ากระบอกให้ยาผสมเป็นเนื้อเดียวกันเสียก่อน แล้วสอดปลายกระบอกฉีดเข้ารูหัวนม เมื่อฉีดยาเข้าไปแล้ว ดันกระบอกฉีดออกพร้อมกับบีบปลายหัวนมไว้ คลึงให้น้ำยากระจายเข้าเต้านม ไม่ให้ไหลย้อนลงมา
  3. ทุกครั้งที่ใช้ยาสอดรักษาเต้านมอักเสบ ต้องงดส่งน้ำนมอย่างน้อย 3 วันหลังจากการให้ยาครั้งสุดท้าย
  4. ยาสอดเต้านมส่วนใหญ่เป็นยาปฏิชีวนะซึ่งมีมากมายหลายชนิดและอาจมีสารลดการอักเสบผสมอยู่ด้วย ฤทธิ์ของยาแต่ละชนิดจึงแตกต่างกันออกไป เกษตรกรจึงควรศึกษาและขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์เสียก่อน

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย