เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

การใช้ปรอทวัดไข้

ปรอทวัดไข้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรสามารถหาและใช้ได้

ปรอทประกอบด้วยหลอดแก้ว 2 ชั้นรวมกันอยู่ ชั้นในบรรจุสารปรอทซึ่งมีคุณสมบัติขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน วางทาบบนแผงบอกมาตราส่วนซึ่งเราอ่านหน่วยเป็นองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮท์ ทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ภายในหลอดแก้วชั้นนอก


ก่อนใช้ปรอททุกครั้ง ต้องสะบัดให้ปรอทลงไปอยู่ในกระเปาะด้านปลายเรียวแหลม บังคับสัตว์ให้อยู่นิ่งแล้วสอดปรอทด้านปลายเรียวเข้าทางทวารหนักของโค ลึกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของความยาวปรอท รวบโคนหางและปรอทไว้ในมือเดียวกัน ทิ้งไว้นาน 2 นาที แล้วเอาปรอทออกมาอ่านค่าอุณหภูมิ

ทุกขั้นตอนการวัดปรอทจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง อย่าคาปรอทไว้ในทวารหนักโดยที่ไม่ได้ตรึงปรอทไว้ เพราะถ้าโคถ่ายอุจจาระในระหว่างนั้นปรอทก็จะหล่นตกแตกและถ้าเกิดอุบัติเหตุปรอทแตกหักให้เก็บชิ้นส่วนทั้งหมดบรรจุลงหลอดบรรจุปรอทแล้วนำไปทิ้งเสียให้ถูกที่ทาง

อุณหภูมิร่างกายของโคปกติประมาณ 38.5-39.5 ซ. หรือ 101.5-102.5 ฟ. ถ้าสูงกว่า 40 ซ. แสดงว่ามีไข้ และถ้าต่ำกว่า 36 ซ. ต้องรีบแก้ไขด่วน ทั้งนี้ ควรให้โคได้อยู่ในระยะพักปกติก่อน จึงทำการวัดปรอท

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย