เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

ฝี

ฝีเป็นผลจากการที่ร่างกายต้องการหยุดการรุกรานของเชื้อโรคและป้องกันการกระจายเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายที่เป็นอันตราย โดยสร้างเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งมาห่อหุ้มเอาไว้ บริเวณที่เป็นฝีจะนูนสูงจากระดับผิวหนังปกติในระยะแรกจะแข็งระยะหลังจะนิ่มจะแตกออกในที่สุด ถ้ารอได้ควรผ่าฝีเมื่อนิ่มแล้ว (ฝีสุกแล้ว) ซึ่งจะได้ผลดีกว่า

การผ่าและการรักษาฝีทำได้ดังนี้

  1. โกนขนรอบ ๆ ฝีให้กว้าง เช็ดด้วยทิงเจอร์และตรวจให้แน่ใจว่าเป็นฝีจริงโดยใช้เข็มที่สะอาดเจาะดูดดูก่อน ถ้าเป็นฝีจะมีหนองออกมาในกระบอกยา
  2. ถ้าฝียังไม่แตกออก ให้ใช้มีดโกนกรีดผ่า โดยให้ปากแผลอยู่ในส่วนนิ่มที่ต่ำที่สุด ให้ปากแปลกว้างพอสมควร ประมาณ 1-3 นิ้ว ถ้าปากแผลแคบจะไม่สะดวกในการชะล้างแผลและปากแผลจะปิดก่อนที่เชื้อโรคและเศษเนื้อตายจะถูกกำจัดออกมาหมด ทำให้กลับเป็นฝีมือ
  3. คัดเอาหนองออก แล้วใช้หางช้อนสเตนเลสขูดทำลายถุงฝีจนเลือดออกซิบ ๆ
  4. เช็ดภายในโพรงฝีด้วยทิงเจอร์
  5. ยัดหมุด (ใช้ผ้าก๊อสชุบทิงเจอร์จัดให้แน่น) แล้วพ่นยากันแมลง
  6. เอาหมุดออกในวันรุ่งขึ้น แล้วยัดหมุดซ้ำ พ่นยากันแมลง
  7. เอาหมุดออกในวันต่อมา ถ้าแมลงตอมให้พ่นยากันแมลง การยัดหมุดนานเกินไปจะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น ทำให้แผลหายช้า

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย