เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

ปัสสาวะแดง

มีเกษตรกรไม่น้อยที่พบว่า ลูกโคมีปัสสาวะสีแดงโดยไม่มีความผิดปกติอื่นใด ลักษณะดังกล่าวนี้เกิดจากลูกโคได้รับน้ำมากจนกระทบต่อเส้นเลือดในไต ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยลดปริมาณน้ำที่ให้ลูกโคลงเท่านั้น
แต่ในโคที่โตแล้ว ปัสสาวะแดงปนเลือดเป็นภาวะที่เกิดโรคปัสสาวะแดง ซึ่งเกิดจากเชื้อโปรโตซัวชนิดหนึ่งเข้าไปทำลายเม็ดเลือดแดง สัตว์จะแสดงอาการป่วยฉับพลัน ไข้สูง หยุดกินและไม่ให้น้ำนม หายใจหอบ เยื่อเมือกซีดจาง หมดแรงจะถึงตายได้ ถ้ารักษาไม่ทัน

โรคนี้สามารถติดต่อไปยังโคตัวอื่น ๆ ได้ โดยมีเห็บเป็นพาหะ การหมั่นขจัดเห็บจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันโรคนี้ได้ ส่วนการรักษานั้นจะต้องกระทำอย่างรีบด่วนโดยใช้ยาเบเรนิล และถ้าโคโลหิตจางมาก ก็จำเป็นจะต้องได้รับเลือดเพิ่มโดยถ่ายจากโคที่มีสุขภาพดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์ที่ให้การรักษา เกษตรกรอย่าได้กังวลถ้าสัตวแพทย์ถ่ายเลือดให้เป็นจำนวนมาก เพราะการถ่ายเลือดในสัตว์มีหลักอยู่ว่าจะต้องถ่ายเลือดให้พอเพียงภายในครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าโคได้รับซ้ำในเวลาใกล้ ๆ กันจะเกิดปฏิกริยาต่อต้านขึ้นได้

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย