เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อและโคแรกเกิดถึงหย่านม

กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์

การเลี้ยงดูโครุ่นที่อย่านมแล้ว

การเลี้ยงดูโครุ่นที่หย่านมแล้ว ลูกโคเมื่ออายุ 7 เดือนไปแล้ว สามารถเลี้ยงดูได้จากอาหารในแปลงหญ้าในกรณีแปลงหญ้าไม่สมบูรณ์พอควรเสริมอาหารข้นให้ลูกโคด้วยลูกโคควรแยกจากฝูงผสมพันธุ์ และแยกเป็นตัวเมียตัวผู้โดยเฉพาะตัวผู้ที่ไม่ตอน ต้องแยกต่างหาก ในคอกพักควรมีน้ำสะอาดรางใส่สะอาดแร่ธาตุไว้ให้กินได้ตามต้องการ ในระยะนี้ลูกโคต้องการอาหารที่มีโปรตีนสูงมาก การให้อาหารที่มีโปรตีนสูงจะทำให้โคโตเร็วยิ่งขึ้น

โคตัวผู้ที่ตอนแล้ว จะเติบโตในแปลงหญ้า จะเพิ่มน้ำหนักได้เฉลี่ยวันละ 300-500 กรัม ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอาหาร ถ้าให้กินอาหารข้นด้วยจะเพิ่มน้ำหนักได้มากกว่านี้ เมื่ออายุ 18 เดือนจะได้น้ำหนักประมาณ 250-300 กิโลกรัม

ในโคเพศเมียเมื่ออายุ 18-24 เดือน น้ำหนัก 270 กิโลกรัมขึ้นไปสำหรับโคพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน ก็สามารถคัดเข้าฝูงผสมพันธุ์ได้ ส่วนโคเพศผู้ อาจจะใช้เป็นพ่อพันธุ์เมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป ส่วนโคที่ตอนแล้วอาจจะขุนส่งตลาดหรือจำหน่ายเป็นโคงานต่อไป

เรียบเรียงโดย
ภักดี จุลพรรค์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จ.ขอนแก่น

» อวัยวะสืบพันธุ์ของโคตัวเมีย
» เลือกวิธีผสมพันธุ์โคแบบใดดี
» การตั้งท้อง
» อาหารแม่โคอุ้มท้อง
» การคลอด
» อาการผิดปกติหลังคลอด
» การเลี้ยงดูลูกโคหลังคลอด
» การหย่านม
» การเลี้ยงดูแม่โค
» การทำเครื่องหมายโค
» การทำลายเขาโค
» การตอนโค
» การเลี้ยงดูโครุ่นที่อย่านมแล้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย