เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อและโคแรกเกิดถึงหย่านม

กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์

การตั้งท้อง

โคที่ผสมติดแล้ว จะไม่เป็นสัดอีก และจะเริ่มตั้งท้องในระหว่างที่โคอุ้มท้องมันจะเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กันในระหว่างนี้ หากภายในฝูงโคยังมีพ่อโคอยู่ด้วยก็ไม่จำเป็นต้องแยกพ่อโคออกมาก็ได้เมื่อโคตัวเมียตั้งท้องหมดแล้วจึงแยกพ่อโคออกมาจากฝูง โคตัวเมียที่ผสมไม่ติด 2 ฤดูแล้วควรตรวจดูความผิดปกติภายในมดลูกโดยผู้ชำนาญ ถ้าพบว่ามดลูกผิดปกติก็ให้คัดออกจำหน่ายไปเสีย

» อวัยวะสืบพันธุ์ของโคตัวเมีย
» เลือกวิธีผสมพันธุ์โคแบบใดดี
» การตั้งท้อง
» อาหารแม่โคอุ้มท้อง
» การคลอด
» อาการผิดปกติหลังคลอด
» การเลี้ยงดูลูกโคหลังคลอด
» การหย่านม
» การเลี้ยงดูแม่โค
» การทำเครื่องหมายโค
» การทำลายเขาโค
» การตอนโค
» การเลี้ยงดูโครุ่นที่อย่านมแล้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย