เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อและโคแรกเกิดถึงหย่านม

กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์

การหย่านม

ลูกโคจะกินนมแม่ไปจนอายุได้ 4-6 เดือน ระยะนี้ลูกโคกินหญ้าได้ดีแล้ว ในธรรมชาติในเดือนที่ 6 ลูกโคไม่ต้องการกินนมแม่อีก แต่การเลี้ยงโคของเกษตรกรรายย่อยบางรายคงปล่อยให้ลูกกินนมแม่ต่อไปซึ่งเมื่อแม่โคคลอดลูก 2-3 เดือนจะถูกนำไปผสมพันธุ์ใหม่ และเริ่มตั้งท้อง ทำให้แม่โคต้องรับภาระการเลี้ยงลูกโคในท้องและให้น้ำนมลูกโคตัวเดิมโดยการให้ลูกกินนม ทำให้แม่โคโทรมได้ เราอาจจะหย่านมแม่โคตั้งแต่อายุ 4 เดือนก็ได้ เพื่อลดภาระของแม่โคลง แต่การเลี้ยงแม่โคควรคำนึงถึงความสมบูรณ์ของลูกโคด้วย จึงควรหย่านมลูกโคอายุ 7-8 เดือนจึงจะเหมาะสม

ในช่วงนี้ปล่อยให้ลูกโคกินหญ้าและเสริมอาหารข้นและแร่ธาตุเพื่อชดเชยจากการที่ลูกโคไม่ได้กินนมจากแม่ เพื่อให้โตเร็วและสมบูรณ์

» อวัยวะสืบพันธุ์ของโคตัวเมีย
» เลือกวิธีผสมพันธุ์โคแบบใดดี
» การตั้งท้อง
» อาหารแม่โคอุ้มท้อง
» การคลอด
» อาการผิดปกติหลังคลอด
» การเลี้ยงดูลูกโคหลังคลอด
» การหย่านม
» การเลี้ยงดูแม่โค
» การทำเครื่องหมายโค
» การทำลายเขาโค
» การตอนโค
» การเลี้ยงดูโครุ่นที่อย่านมแล้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย