เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อและโคแรกเกิดถึงหย่านม

กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์

การเลี้ยงดูแม่โค

แม่โคคลอดลูกแล้วประมาณ 1-2 เดือน จะเริ่มเป็นสัดอีกซึ่งแสดงว่าพร้อมที่จะอุ้มท้องได้อีกตัวพ่อโคอยู่ในฝูงก็จะได้รับการผสมพันธุ์ทันที ทำให้แม่โคได้ลูกติดต่อกันทุกปี แม่โคที่ตั้งท้องจะอุ้มท้องไปเลี้ยงลูกไป พอแม่โคเริ่มท้องแก่ 6-7 เดือนช่วงนี้เราแยกลูกออกไปแล้วควรเลี้ยงดูแม่โคให้ดี หลีกเลี่ยงไม่ให้แม่โคได้รับการกระทบกระเทือนการดูแลรักษาพยาบาลควรทำในซอง และไม่ควรไล่ต้อนแม่โคให้แตกตื่น

» อวัยวะสืบพันธุ์ของโคตัวเมีย
» เลือกวิธีผสมพันธุ์โคแบบใดดี
» การตั้งท้อง
» อาหารแม่โคอุ้มท้อง
» การคลอด
» อาการผิดปกติหลังคลอด
» การเลี้ยงดูลูกโคหลังคลอด
» การหย่านม
» การเลี้ยงดูแม่โค
» การทำเครื่องหมายโค
» การทำลายเขาโค
» การตอนโค
» การเลี้ยงดูโครุ่นที่อย่านมแล้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย