เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกร

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง

การเตรียมเมล็ดพันธุ์

ไม่ควรใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีอายุค้างปี

การปลูก

ควรทำการเพาะกล้าในแปลงเพาะก่อน แปลงกล้าขนาด 3ม. * 9ม. ใช้เมล็ดพันธุ์ 150 กรัม รดน้ำเช้าเย็นจะได้ต้นกล้ากินนีสีม่วงพอดีกับพื้นที่ปลูก 1 ไร่ หลังจากต้นกล้างอกแล้วประมาณ 1 เดือน ย้ายลงปลูกในแปลงใหญ่โดยปลูกเป็นหลุมระยะห่าง 70 * 70 เซนติเมตร

การใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟส (0 - 45 - 0) ในจำนวน 20 - 25 ก.ก / ไร่ พร้อมกับการเตรียมดินครั้งสุดท้าย และใส่ปุ๋ยยูเรีย 40 - 80 ก.ก / ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่หลังจากการกำจัดวัชพืช และครั้งที่ 2 จะใส่หลังจากการเก็บเมล็ดครั้งแรกแล้ว

การกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชหลังจากย้ายต้นกล้าปลูกไปแล้วประมาณ 1 เดือน

การเก็บเกี่ยวและทำความสะอาด

ทำการเก็บเกี่ยวเมล็ด 2 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม ทำการเก็บเมล็ดได้ 2 วิธี

1. วิธีเคาะ

เมื่อสังเกตว่าหญ้าแทงช่อดอกแล้วมัดช่อดอกรวมกัน ประมาณ 6 - 10 ช่อ หมั่นสังเกตแปลงหลังจากเห็นว่าดอกโผล่พ้นกาบใบแล้วเกินครึ่งแปลง ลองเขย่าช่อดอกเบา ๆ ถ้าเห็นว่าเมล็ดร่วง ก็เริ่มเคาะเมล็ดสู่ภาชนะ เช่น สวิง ผ้ามุ้งไนล่อน ถัง กระด้ง เป็นต้น

2. วิธีเกี่ยว

เมื่อสังเกตว่าเมล็ดเริ่มแก่ ให้เกี่ยวเอาช่อดอกมา มัดช่อดอกรวมกัน แล้วนำมาบ่มโดยวางช่อดอกหันซ้อนเข้าหากันในร่ม กลับกองบ่มทุกวัน พร้อมทั้งเคาะเมล็ดจากช่อดอก บ่มประมาณ 1 - 2 วัน

ทำความสะอาดเมล็ดโดยการฝัดในกระด้ง เพื่อให้เมล็ดลีบหรือกากหลุดออก แล้วผึ่งเมล็ดในที่ร่ม 2 คืน แล้วตากแดดอีก 2 แดด นำเมล็ดพันธุ์ไปเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น เพื่อรอการจำหน่ายต่อไป

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» ส่วนประกอบของแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ดี
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย