เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกร

แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก

  • ควรปลูกหญ้าผสมกับถั่วอาหารสัตว์ในแปลงเดียวกัน
  • แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ดีควรประกอบด้วยหญ้า 2 ส่วนและถั่วอาหารสัตว์ 1 ส่วน
  • ในการปลูก ควรปลูกหญ้า 2 แถว สลับกับถั่วอาหารสัตว์ 1แถว
  • การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ดีจะทำให้ผลผลิตเป็น 3 เท่าของแปลงหญ้าตามธรรมชาติ และคุณภาพของอาหารสัตว์ก็ดีกว่าด้วย

ในการใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ อาจจะ

  • เกี่ยวให้กิน (เกี่ยวมาให้สัตว์กิน) แปลงหญ้าที่ปลูกสำหรับเลี้ยงสัตว์แบบเกี่ยวให้กินอาจปล่อยให้สัตว์เข้าไปกินเองได้เหมือนกัน แต่ปกติจะเกี่ยวแล้วขนมาให้สัตว์กินนอกแปลง ซึ่งจะทำให้สูญเสียผลผลิตน้อยกว่าแต่ต้องใช้แรงงานมาก
  • ปล่อยเลี้ยง(ปล่อยให้สัตว์แทะเล็มในแปลง) แปลงหญ้าที่ปลูกสำหรับเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยเลี้ยงต้องการแรงงานน้อยกว่า แต่ต้องมีการจัดการดูแลที่ดี เพื่อให้แปลงมีหญ้าและถั่วอาหารสัตว์ในสัดส่วนที่เหมาะสม

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» ส่วนประกอบของแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ดี
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย