เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

ข้อแนะนำในการใช้วัคซีนเกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้

ภาวะภูมิแพ้ อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการใช้สารชีวภัณฑ์ (Anaphylactic Reaction may occur following the use of any Biologics)

ภาวะภูมิแพ้เกิดจากปฎิกิริยาระหว่างแอนติเย่น และแอนติบอดี้ โดยเฉพาะอิมมิวโนโกลบูลินอี (Immunoglobulin E= LgE) ในเซลล์ของร่างกายที่เรียกว่า MAST CELL หรือ BASOPHILS

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากเซลล์ถูกกระตุ้นด้วยแอนติเย่น

เซลล์จะหลั่งสารเคมีชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อร่างกาย ดังนี้

1. HISTAMINE มีผลต่อร่างกายคือ
- กล้ามเนื้อเรียบหดตัว
- เพิ่มการขับ Mucous ของหลอดลม, ต่อมน้ำตาและต่อมน้ำลาย
- เพิ่ม Permeability ของเส้นเลือด

2. SEROTONIN มีผลต่อร่างกายคือ
- กล้ามเนื้อเรียบหดตัว
- หลอดเลือดเกร็งตัว (Spasm)

3. EOSINOPHIL CHEMOTACTIC FACTOR OF ANAPHYLAXIS (ECF-A) มีผลต่อร่างกายคือ
-ทำให้ EOSINOPHIL มารวมตัวกันบริเวณที่ฉีด

4. PLATELET ACTIVATING FACTOR
- ทำให้ Blood platelet มารวมตัวกันและปล่อยสาร Serotomin

5. OTHER BIOLOGICAL ACTIVE FACTORS ได้แก่

 • Neutrophil Chemotactic Factor (NCF-A)
  Neutrophil Immobilizition Factor
  ทำให้ Neutrophil มารวมตัวกันและทำลายแอนติเย่น
 • Heparin - ซึ่งทำให้เลือดแข็งตัวช้า
 • Kinin ที่สำคัญคือ Bradykinin ซึ่งมีผล
  - กล้ามเนื้อเรียบหดตัว
  - เพิ่ม Permeability ของหลอดเลือด

องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะภูมิแพ้

1. แอนติเย่น (Antigen) ซึ่งประกอบด้วย
- โปรตีน (Protcin) ซี่งเป็นส่วนประกอบของเชื้อ
- ท็อกซิน (Toxin) ที่เชื้อสร้างขึ้นทั้ง ENDOTOXIN และ EXOTOXIN

2. ส่วนประกอบของวัคซีน (COMPOSITIONS OF VACCINE)

 • อาหารเลี้ยงเชื้อ (NUTRIENT)
 • สารผสมในวัคซีน (PRESERVATIVE OR ADJUAVNTS)
  - SAPONIN
  - ALUM ADJUVANT
  - OIL ADJUVANT
 • สารฆ่าเชื้อ (INACTIVANT)
  - FORMALIN
  - BEI. (BINARY ETHYLENE IMINE)
 • น้ำ (WATER FOR INJECTION)
  - PYROGEN
  - ORGANICS & INORGANICS
 • สารเคมีอื่น ๆ
  - ANTI-FOAM
  - ANTIBILTICS
  - อื่น ๆ ( ETC.)

3. ตัวสัตว์ (Animal) ซึ่งประกอบด้วย

 • ชนิดของสัตว์ (kind of animal)
 • อายุของสัตว์ (Age of animal)
 • สุขภาพของสัตว์ (Health of animal)
 • สภาพของสัตว์ (Condition of animal)
  - สัตว์เกิดโรค
  - สัตว์เครียด (Stress)
  - สัตว์มีภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitize)
  - สัตว์ท้อง (Pregnant)

4. การฉีดวัคซีน (Vaccination) ซึ่งประกอบด้วย

 • เจ้าหน้าที่ (Vaccinator)
 • ทางฉีดเข้าร่างการ (Route of Injection)
  - เข้ากล้าม (I/M)
  - เข้าใต้ผิวหนัง (I/S)
  - เข้าหนัง (I/D)
  - เข้าเส้น (I/V)
 • ปริมาณของวัคซีน (Dose of vaccine)

การรักษาภาวะภูมิแพ้

รักษาตามอาการ (SYMPTOMATIC TREATMENT) ฉีด
- ADRENALINE โค, กระบือใหญ่ 10 ซีซี.
โค, กระบือเล็ก 5 ซีซี.
- EPINEPHRINE ฉีด 5-10 ซีซี.
- ANTIHISTAMINE ฉีด 5-10 ซีซี.
- CHROPHENILAMINE ฉีด 5-10 ซีซี.
ให้ยาซ้ำได้หลังจากให้ยาครั้งแรก 20-30 นาที

คำแนะนำการใช้วัคซีน

1. ศึกษารายละเอียดการใช้วัคซีนต่างๆ
- โปรแกรม
- ขนาดและวิธีใช้
- ข้อห้ามและข้อควรระวัง

2. ตรวจสอบวัคซีนก่อนใช้
- สภาพของวัคซีน
- วันหมดอายุของวัคซีน
- การเก็บรักษาวัคซีน

3. การเตรียมอุปกรณ์และการเตรียมสัตว์
- อุปกรณ์การฉีดสะอาดปราศจากเชื้อ
- ตรวจสุขภาพทั่วไปของสัตว์
- ระมัดระวังการจับสัตว์ และการควบคุมสัตว์

4. การเตรียมวัคซีน
- วัคซีนเชื้อตาย ต้องเขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง
- วัคซีนเชื้อเป็นจะต้องไม่ถูกความร้อนและแสงแดดโดยตรง
- วัคซีนทำแห้งต้องผสมน้ำยาและละลายและเขย่าให้เข้ากัน
- วัคซีนเชื้อเป็นละลายน้ำกินน้ำต้องสะอาดไม่มีสารคลอรีน
- ควรทำความสะอาดทุกขั้นตอนในการแทงเข็มดูดน้ำยาวัคซีน

5. -ข้อปฎิบัติขณะฉีด
- ควรฉีดเข้าร่างกายตามคำแนะนำ
- ควรฉีดปริมาณวัคซีนตามคำแนะนำ
- ควรทำความสะอาดบริเวณฉีด
- ควรเปลี่ยนเข็มทุกครั้ง เมื่อฉีดสัตว์ตัวต่อไป
- ขวดที่บรรจุวัคซีนทั้งเชื้อเป็นและเชื้อตาย ไม่ควรตั้งไว้ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- ควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 ชั่วโมง

6. ข้อควรระวังหลังการฉีด
- หลังการฉีดควรให้สัตว์ได้พัก เพื่อสังเกตอาการหลังการฉีดประมาณ ฝ - 1 ชม.
- เตรียมยาแก้แพ้ไว้ให้พร้อมอยู่เสมอ

อาการสัตว์แพ้วัคซีน

สัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเฮโมรายิก เซฟติซีเมีย ชนิดอะลั่มอาจเกิดการแพ้วัคซีนได้ในบางตัว โดยสัตว์จะแสดงอาการของการแพ้วัคซีน ซึ่งจะแบ่งตามระดับความรุนแรง ดังนี้

 • แพ้น้อย สัตว์มีอาการซึมน้ำลายไหล แสดงอาการทางระบบหายใจชัดเจน เช่น หายใจถี่หอบ และสะอึกไอ อาการเหล่านี้จะหายเองโดยไม่ฉีดยาแก้แพ้ในเวลาประมาณ 30 นาที
  โค มักจะยืนซึม หลังโก่ง ขาหลังชิดกัน ขาสั่น บางตัวมีกล้ามเนื้อขาสั่นเล็กน้อย
 • แพ้มาก สัตว์มีอาการซึม น้ำลายไหล ขนลุกตั้งชันทั้งตัว หรือมีอาการเกร็งตัวหลังโก่งหายใจด้วยกล้ามเนื้อท้องจนถึงล้มนอน มักจะแสดงอาการ ภายหลังการฉีดวัคซีน 15-30 นาที
  อาการที่ไม่ถือเป็นการแพ้วัคซีน
 • สัตว์ยืนซึม น้ำลายไหลเล็กน้อย เดินหนีหรือไม่ยอมให้เข้าใกล้ และไม่มีอาการทางระบบหายใจ
  สัตว์ที่มีอาการแพ้มาก ควรแก้ไขโดยการฉีดยาแก้แพ้โดยให้ฉีดทั้ง Adrenaline และ ANTIHISTAMINE

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย