เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

สุขลักษณะการบริโภคเนื้อสัตว์

กองสัตวแพทย์สาธารณสุข กรมปศุสัตว์

วิธีการในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์

เนื้อหมู, เนื้อวัว

ควรเลือกซื้อเนื้อที่สด มีสีแดงตามธรรมชาติ ไม่แห้ง ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าหรือมีสีเขียว ไม่ช้ำเลือด ไม่มีเม็ดสาคูซึ่งเป็นตัวอ่อนของพยาธิตัวตืด ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่มีสัตว์แพทย์รับรองโดยประทับตราบนหนังสัตว์

การซื้อเนื้อวัวหรือเนื้อหมูที่ไม่ได้ผ่านการตรวจและรับรองจากเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ อาจเป็นอันตรายจากเนื้อวัวหรือเนื้อหมูที่เป็นโรคติดต่อ ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เช่นโรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น

เป็ด, ไก่

ควรเลือกเนื้อเป็ด เนื้อไก่ ที่สดสะอาด เนื้อแน่น ไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียว ไม่มีกลิ่นเหม็น หรือมีสีทาตามตัว ไม่มีจ้ำเลือดหรือตุ่มหนอง

ปลา

ควรเลือกปลาที่สดใหม่ ไม่มีกลิ่นเหม็น เหงือกสีแดงสด ตาใส ไม่ช้ำเลือด หรือขุ่นเป็นสีเทา เนื้อแน่นกดไม่เป็นรอยบุ๋มอยู่นาน

กุ้ง

ควรเลือกกุ้งที่สุด ไม่มีกลิ่นเหม็น เนื้อแน่น ครีบและหางเป็นมัน สีสดใสและหัวกุ้งติดแน่นไม่หลุดออก
การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ทำให้ผู้บริโภคได้เนื้อสัตว์ที่สดใหม่ ปลอดภัยจากเชื้อโรคจากภาวะโรคของสัตว์เอง แต่ทั้งนั้นผู้บริโภคต้องคำนึงถึงการจัดเก็บและการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อก่อนการบริโภคด้วย

» โรคที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารเนื้อสัตว์
» วิธีการในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์
» ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
» สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารเนื้อสัตว์
» สุขนิสัยการบริโภค
» การควบคุมและกำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
» สถานที่ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหาร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย