เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงและการควบคุมโรคไก่พื้นเมือง

กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การคัดเลือกพันธุ์ไก่

เกษตรกรสามารถคัดเลือกไก่พื้นเมืองไว้ทำพันธุ์ได้ โดยการปฏิบัติดังนี้

 • พ่อไก่ที่ดีจะต้องมีรูปร่างสมบูรณ์ และแข็งแรง มีน้ำหนักตั้งแต่ 2.5 กก.ขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 9 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี
 • แม่ไก่ที่ดี จะต้องมีรูปร่างสมบูรณ์และแข็งแรง มีน้ำหนักตั้งแต่ 1.5 กก.ขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 7 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี
  ให้ไข่อย่างน้อยปีละ 4 ชุด
  ให้ไข่อย่างน้อยชุดละ 12 ฟอง
  ฟักไข่ออกอย่างน้อยชุดละ 8 ตัว
  เลี้ยงลูกเก่ง เลี้ยงลูกรอดจนโตชุดละ 6 ตัว
  ไม่ดุร้าย คอยจิกตีลูกไก่ของแม่ไก่ตัวอื่น
 • หมั่นคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เสมอ ๆ ถ้าแก่เกิน 3 ปี ต้องคัดออก
 • พ่อพันธุ์ 1 ตัว สามารถใช้ผสมพันธุ์หรือคุมฝูงแม่ไก่ได้ 6-10 ตัว
 • เก็บลูกไก่ที่เกิดจากพ่อแม่ไก่ที่ดีไว้ทำพันธุ์ รุ่นละ 2-3 ตัว

การคัดเลือกพันธุ์ไก่ที่ดีไว้ทำพันธุ์จะช่วยให้ไก่ในฝูงมีขนาดตัวโตให้ไข่ดก เลี้ยงลูกดี เลี้ยงลูกรอดมากและลูกไก่โตเร็ว ทำให้ผู้เลี้ยงได้ผลตอบแทนสูง

» คุณสมบัติที่ดีของไก่พื้นเมือง
» การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
» อาหารไก่พื้นเมือง
» การฟักไข่
» การเลี้ยงแม่ไก่และลูกไก่
» การคัดเลือกพันธุ์ไก่
» วิธีเลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้กินไข่
» การป้องกันและรักษาโรคไก่พื้นเมือง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย