เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงและการควบคุมโรคไก่พื้นเมือง

กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิธีเลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้กินไข่

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้กินไข่นี้มีการจัดการง่าย ๆ เราต้องดูแลเอกใจใส่พอสมควร เมื่อแม่ไก่เริ่มไข่โดยเฉพาะแม่ไก่ที่ไข่ดกจะไข่ในตอนเช้า พอรุ่งขึ้นไข่ใหม่อีก 1 ใบ ก็เก็บไข่ใบเก่าออก และเก็บออกทุก ๆ วัน โดยให้เหลืออยู่ในรังไข่ใบเดียว ไก่ก็จะไข่ไปเรื่อย ๆ พอสังเกตเห็นว่าไก่จะเริ่มฟัก คือมันจะกินอาหารน้อยลง เพื่อบังคับตัวมันเองไม่ให้ไข่ต่อไป จะต้องแยกแม่ไก่มาขังเลี้ยงไว้ต่างหาก ซึ่งเกษตรกรควรมีคอกไว้สำหรับขังแม่ไก่ไม่ให้มันฟักไข่ได้แล้วหาอาหารที่มีโปรตีน เช่น พวกปลาป่นกับรำ และปลายข้าว หรือถ้ามีอาหารไก่ไข่ให้กินยิ่งดี แล้วเอาตัวผู้รุ่นหนุ่มใส่ให้อยู่ด้วยกันประมาณ 4-5 วัน ไก่ก็จะเริ่มไข่อีก แบบนี้เป็นวิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้กินไข่ เราจะได้ไข่อยู่เกือบตลอดเวลา ซึ่งถ้าเราปล่อยให้แม่ไก่ฟักไข่ไปได้ 2-3 วัน แล้วเราแยกออกจะต้องกินเวลาเป็นอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ แม่ไก่จึงจะเริ่มไข่ใหม่

ถ้าเราต้องการขยายพันธุ์ พอสังเกตเห็นหว่าสีขนและหน้าเริ่มซีดมากขนจะเริ่มร่วง มันจะผลัดขนและจะไม่ไข่ ในช่วงนี้ควรปล่อยให้แม่ไก่ฟักไข่และเลี้ยงลูก ซึ่งมักจะเริ่มผลัดขนก่อนช่วงหน้าหนาว เราก็จะได้ลูกไก่ตอนหน้าหนาว ซึ่งลูกไก่จะมีเปอร์เซ็นต์ฟักออกสูง และมีอาหารสมบูรณ์ ลูกไก่จะโตเร็วส่วนแม่ไก่หลังจากเลี้ยงลูกแล้วประมาณ 47 วัน ก็จะเริ่มไข่ใหม่ เราก็จัดการแบบเดิมอีก ก็จะมีไข่กินตลอดเวลา

» คุณสมบัติที่ดีของไก่พื้นเมือง
» การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
» อาหารไก่พื้นเมือง
» การฟักไข่
» การเลี้ยงแม่ไก่และลูกไก่
» การคัดเลือกพันธุ์ไก่
» วิธีเลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้กินไข่
» การป้องกันและรักษาโรคไก่พื้นเมือง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย