เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร

สืบเนื่องจากภาวะราคาเนื้อสุกรที่จำหน่ายในปัจจุบัน นั้น เป็นไปตามวัฎจักรราคาสุกรบางช่วงราคาสูง บางช่วง ราคาต่ำ เมื่อเกิดภาวะราคาเนื้อสุกรราคาตกต่ำ เกษตรกร จึงต้องหาหนทางที่จะทำให้การเลี้ยงสุกรภายในฟาร์มให้ อยู่รอด เช่น การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ทดแทน ได้แก่ มันเส้น แต่มีอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้คือ การ นำเอาเนื้อสุกรมาทำผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของการทำผลิตภัณฑ์

 • เก็บไว้บริโภคได้เป็นเวลานาน
 • ผู้บริโภคได้ชิมรสชาติใหม่ ๆ จากเนื้อสุกร
 • จำหน่ายได้ราคาสูงกว่าเนื้อสุกร
 • แก้ปัญหาการดลาดเมื่อราคาสุกรมีชีวิตตกต่ำ
 • ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝาก

หากท่านต้องการทำผลิตภัณฑ์ต้องรู้อะไรบ้าง

 1. ต้องรู้หลักการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อที่นำมาทำผลิตภัณฑ์ ด้องมีความสดความปลอดภัย และ ราคาที่ไม่แพงมากนัก
 2. รู้จักวิธีการถนอมเนื้อสัตว์ชนิดนั้น ๆ
 3. เพื่อให้ผลิดภัณฑ์มีรสชาดิที่อร่อยต้องรู้วิธีการและขั้นตอนการผลิต
 4. และที่สำคัญที่สุดก็คือ สูตรของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
 5. ต้องรู้จักเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทำผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิดรวมทั้งวิธีการใช้ที่ถูกต้อง
 6. สารเคมีที่เติมลงไปในผลิตภัณฑ์ต้องไม่เป็นอันตรายต่อ ชีวิตของผู้บริโภค ต้องมีความรู้ถึงขนาดและจำนวนการใช้สารเคมีที่เติมลงไปในผลิตภัณฑ์ 

คุณสมบัติที่ดีของสารเคมีที่ใส่ในผลิตภัณฑ์

 • ต้องไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภค
 • ควรเป็นสารที่ทำลายจุลินทรีย์ได้ดี
 • ไม่ควรเป็นสารปฎิชีวนะ
 • ไม่ควรทำให้กลิ่นรสของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลง
 • ไม่เป็นสารที่กระตุ้นให้จุลินทรีย์เกิดการผ่าเหล่า

สถานีวิจัยทับกวาง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ
โครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย