เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงกวาง

ความหนาแน่นในการเลี้ยงกวาง

1.เลี้ยงแบบขังกรง
- กวางอุ้มท้องใกล้คลอดและเลี้ยงลูกใช้พื้นที่ 100 ตร.ม. ต่อ 1 ตัว
- กวางขนาดอื่นๆ ใช้พื้นที่ 50 ตร.ม. ต่อ 1 ตัว

2. เลี้ยงแบบปล่อยแปลงคิดตามปริมาณความต้องการอาหาร (วัตถุแห้ง)
- ลูกกวางอายุต่ำกว่า 6 เดือน กินอาหารวันละ 1.1 กก./ตัว
- กวางเพศผู้ อายุ 18 เดือน 1.5 กก./ตัว
- กวางเพศเมียเต็มวัย 1.0 กก./ตัว
- แม่กวางเลี้ยงลูก 1.4 กก./ตัว

ตัวอย่าง : ถ้าเลี้ยงแม่กวาง 10 ตัว พ่อพันธุ์ 1 ตัว จะต้องใช้หญ้าสดกี่กก.?
แก่กวาง 10 ตัว กินอาหาร 1.0 กก./ตัว = 10 กก./ตัว
พ่อกวาง 1 ตัว กินอาหาร 1.7 กก./ตัว = 1.7 กก./วัน
รวมกินอาหาร (วัตถุแห้ง) = 11.7 กก./วัน
(หญ้าสด มีวัตถุแห้งประมาณ 20-30%)
จะต้องใช้หญ้าสดให้กินวันละ = (11.7 x 100)/25 = 46.8 กก./วัน

3. แม่กวางก่อนและหลังคลอดควรแยกเลี้ยงในแปลงที่มีร่มเงาหรือมีพืชพรรณไม้สูง เพื่อใช้เป็นที่หลบสำหรับคลอดลูก

» การจัดการเลี้ยงกวาง
» ความหนาแน่นในการเลี้ยงกวาง
» การให้อาหารกวาง
» พันธุ์กวาง
» ผลผลิต ราคาจำหน่าย และการตลาด
» การลงทุน
» ข้อจำกัดบางประการ
» โรคที่พบในกวาง
» การป้องกันโรค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย