เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงกวาง

การลงทุน

  • ค่าซื้อกวางรูซ่าอายุประมาณ 12-18 เดือน รวมทั้งค่าขมส่ง ค่าเลี้ยงดูในระหว่างกักกันโรคเป็นเวลา 2 เดือน รวมตัวละประมาณ 20,000 บาท
  • เลี้ยงแบบขัง ใช้เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม. ต่อกวาง 1 ตัว
  • พ่อกวาง 1 ตัว คุมฝูงแม่กวางได้ 20 ตัว
  • ปริมาณความต้องการอาหารของกวางต่อตัว (วัตถุแห้ง) เพศผู้ 1.7 กก./วัน และเพศเมีย 1.0 กก./วัน ถ้าเลี้ยงพ่อกวาง 1 ตัว แม่กวาง 20 ตัว จะต้องใช้อาหาร 21.7 กก. (หญ้ามีวัตถุแห้ง 20-25%) ดังนั้นจะต้องใช้หญ้าสดประมาณ 86.8 กก./วัน ในการเลี้ยงกวางจำนวนดังกล่าว ซึ่งหญ้าจำนวนนี้จะเลี้ยงโคขนาดใหญ่ได้ประมาณ 2 ตัวเท่านั้น
  • กวางรูซ่าเพศผู้อายุ 2 ปี เมื่อฆ่าแล้วจะได้เนื้อประมาณ 56 กก. และคาดว่าราคาจำน่ายน่าจะมีราคาประมาณ 2 เท่าของเนื้อหมูหรือเนื้อวัว คือ 120-150 บาท/กก. เป็นอย่างต่ำ ดังนั้นกวาง 1 ตัว อายุ 2 ปี จะขายเนื้อได้ 6,720-8,400 บาท ที่นิวซีแลนด์เกษตรกรขายในราคา 100 บาท/กก. และที่นิวคาลิโดเนียเกษตรกรขายให้ทางสหกรณ์ 200 บาท/กก.
  • ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ขายได้คือ หนัง เอ็น หาง ลึงค์ และลูกอัณฑะ เลือด ฯลฯ
  • เกษตรกรรายย่อยสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้ เพราะสามารถหาอาหารมาเลี้ยงได้ง่าย
  • รั้วกวางมีความสูงไม่ต่ำกว่า 1.9 เมตร และลวดที่ใช้มีคุณสมบัติเฉพาะ สามารถยืดหยุ่นป้องกันการกระทบกระแทกจากการวิ่งชนของกวาง ราคาประมาณเมตรละ 100 บาท

จากการรายงานของ FAO เอกสาร FO: TCP/THA 4511 (T) Field Document No.1 เสนอต่อรัฐบาลไทยเมื่อปี ค.ศ.1986 วิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนเลี้ยงกวางในพื้นที่ 60 ไร่ โดยเริ่มเลี้ยงกวางป่าเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 20 ตัว เมื่อสิ้นสุดโครงการ 10 ปี จะให้ผลตอบแทน (IRR) สูงถึง 42% ซึ่งเมื่อปีที่ 10 ของโครงการจะเลี้ยงกวางได้ เพศผู้ 19 ตัว เพศเมีย 211 ตัว

» การจัดการเลี้ยงกวาง
» ความหนาแน่นในการเลี้ยงกวาง
» การให้อาหารกวาง
» พันธุ์กวาง
» ผลผลิต ราคาจำหน่าย และการตลาด
» การลงทุน
» ข้อจำกัดบางประการ
» โรคที่พบในกวาง
» การป้องกันโรค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย