เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงกวาง

ข้อจำกัดบางประการ

  • ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น การเลี้ยงดู และการจัดการอาหารและการผลิตอาหาร โรคและการป้องกันโรคเกี่ยวกับกวาง
  • อุปนิสัยของกวางแต่ละพันธุ์ไม่เหมือนกัน และกวางที่จะสั่งซื้อจากต่างประเทศได้รับการเลี้ยงดูแบบเลี้ยงปล่อยให้หากินในทุ่งหญ้าจึงเปรียวและมีนิสัยใกล้เคียงกับกวางในป่า เมื่อนำเข้ามาในประเทศจะมีผลกระทบมากในด้านการปับตัว ในขณะกักกันโรครวมทั้งการทดสอบการป้องกันโรคเมื่อจำเป็นอาจจะมีการสูญเสียในการจับกวาง
  • กวางที่เลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง เมื่อนำมาเลี้ยงแบบจำกัดเนื้อที่จะเกิดความเครียด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการให้ผลผลิตในระยะปีแรกๆ ที่นำมาเลี้ยง
  • กวางแม่พันธุ์จะเป็นสัดตลอดทั้งปี แต่กวางพ่อพันธุ์จะผสมพันธุ์ในระยะเขาแก่ (ในช่วงประมาณปีละ 3 เดือน) ในเขตหนาวรวมทั้งนิวคาลิโดเนีย มีฤดูผสมพันธุ์ โดยเฉลี่ยกวางจะตกลูกประมาณเดือนพฤษภาคม แต่เมื่อนำมาเลี้ยงในเมืองไทยอาจจะไม่มีฤดูผสมพันธุ์ ดังนั้นอาจจะต้องมีพ่อพันธุ์สำรองเพิ่มมากขึ้นประโยชน์ที่อาจจะได้รับคือ สามารถผลิตลูกได้ทั้งปี ถ้าจัดการดีอาจจะได้ลูก 4 ครอกใน 3 ปี (เช่นเดียวกับแพะมีฤดูผสมพันธุ์ในเขตหนาว ได้ลูกปีละครอก แต่เมื่อนำมาเลี้ยงในเมืองไทย ไม่มีฤดูผสมพันธุ์ สามารถผลิตลูกได้ 3 คอก ใน 2 ปี)
  • ยังไม่มีการศึกษาในด้านการตลาดของกวางและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกวางภายในประเทศ ในด้านตลาดต่างประเทศ คงจะมีข้อจำกัดในเรื่องโรค (FMD) เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค กระบือ และสุกร

» การจัดการเลี้ยงกวาง
» ความหนาแน่นในการเลี้ยงกวาง
» การให้อาหารกวาง
» พันธุ์กวาง
» ผลผลิต ราคาจำหน่าย และการตลาด
» การลงทุน
» ข้อจำกัดบางประการ
» โรคที่พบในกวาง
» การป้องกันโรค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย