เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

หอยเชอรี่อาหารจานโปรด

หอยเชอรี่ อาหารจานเด็ด

เราสามารถนำหอยเชอรี่มาใช้ประโยชน์ในการบริโภคของคนโดยตรงหรือใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี

หอยเชอรี่สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายแบบเช่นเดียวกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ มีข้อแม้ว่า หอยเชอรี่ที่นำมาปรุงอาหารนั้น ต้องไม่จับหรือเก็บในแหล่งที่มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ รวมทั้งบริเวณแหล่งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนนำมาบริโภคต้องปรุงให้สุก ห้ามรับประทานสุก ๆ ดิบ ๆ เพราะหอยเชอรี่เป็นสัตว์น้ำ อาจมีพยาธิบางชนิดที่ติดมาสู่ผู้บริโภคได้ ในการเตรียมหอยเชอรี่เพื่อปรุงอาหารไม่ควรใช้หอยที่มีขนาดใหญ่เกินไป เพราะเนื้อจะเหนียว ต้องล้างให้สะอาดและเผาหรือต้มให้สุกก่อน จากนั้นจึงเกาะแต่เฉพาะบริเวณที่แข้งมาใช้ปรุงอาหาร ต้องตัดส่วนที่เป็นตาของหอยออก โดยสังเกตว่าจะมีสีเหลือง ลักษณะเป็นก้านคล้ายเข็มหมุด จากนั้นจึงล้างให้สะอาดอีกครั้งด้วยน้ำเกลือ หรือสารส้มเพื่อขนัดเมือกและกลิ่นคาวของหอยเชอรี่ จากนั้นจึงนำมาปรุงเป็นอาหารต่าง ๆ ตามต้องการ

รายการอาหารต่าง ๆ ที่นำมาเสนอนี้เป็นสูตรอาหารจากผู้ชนะเลิศจากการประกวดการปรุงอาหารจากหอยเชอรี่จากจังหวัดต่าง ๆ ที่จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่ของกรมส่งเสริมการเกษตร

» หอยเชอรี่ อาหารจานเด็ด
» ทอดมันหอยเชอรี่
» หอยเชอรี่ชุบแป้งทอด
» หอยเชอรี่แปลงโฉม
» หอยเชอรี่ทอดกระเทียมพริกไทย
» หอยเชอรี่สวรรค์
» หอยเชอรี่แดดเดียว
» แกงคั่วหอยเชอรี่หน่อไม้ดอง
» แกงคั่วหอยเชอรี่
» แกงอ่อมหอยเชอรี่
» แกงเผ็ดหอยเชอรี่กับใบชะพลู
» แกงเผ็ดหอยเชอรี่
» ผัดเผ็ดหอยเชอรี่กับยอดมะพร้าว
» ผัดเผ็ดหอยเชอรี่
» หอยเชอรี่ผัดขี้เมา
» หอยเชอรี่หลาม
» หอยเชอรี่น้ำแดง
» ยำหอยเชอรี่รสเด็ด
» ยำหอยเชอรี่
» ลายหอยเชอรี่ (ลาบเหนือ)
» ลาบหอยเชอรี่
» ยำหอยเชอรี่
» ห่อหมกหอยเชอรี่
» ยำทุ่งนา
» น้ำพริกเผาหอยเชอรี่
» แกงคั่วหอยเชอรี่กะลามะพร้าวอ่อน
» หอยเชอรี่เลิศรส
» ยำหอยเชอรี่ทรงเครื่อง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย