เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

อาหารจานเดียว

กรมส่งเสริมการเกษตร

ตารางเสนอแนะสัดส่วนอาหารจานเดียว

ตารางเสนอแนะสัดส่วนอาหารจานเดียว สำหรับเด็กวัย 3 ปี ใน 1 มื้อ


หมายเหตุ - เด็กวัย 3 ปี ควรได้รับพลังงาน 1,200 - 1,300 แคลอรีต่อวัน ผักใช้ผักใบเขียว เช่น ผักบุ้ง ตำลึง ฯลฯ

ตารางเสนอแนะสัดส่วนอาหารจานเดียว สำหรับเด็กวัย 4 - 5 ปี ใน 1 มื้อ


หมายเหตุ - เด็กวัย 4 - 5 ปี ควรได้รับพลังงาน 1,400 - 1,600 แคลอรีต่อวัน

ตารางเสนอแนะสัดส่วนอาหารจานเดียว สำหรับเด็กวัย 6 - 8 ปี ใน 1 มื้อ


หมายเหตุ - เด็กวัย 6 - 8 ปี ควรได้รับพลังงาน 1,800 แคลอรีต่อวัน

ตารางเสนอแนะสัดส่วนอาหารจานเดียว สำหรับเด็กวัย 9 - 10 ปี ใน 1 มื้อ


หมายเหตุ - เด็กวัย 9 - 10 ปี ควรได้รับพลังงาน 1,900 แคลอรีต่อวัน

ตารางเสนอแนะสัดส่วนอาหารจานเดียว สำหรับเด็กวัย 11 - 12 ปี ใน 1 มื้อ


หมายเหตุ - เด็กวัย 11 - 12 ปี ควรได้รับพลังงาน 2,000 - 2,200 แคลอรีต่อวัน

ตารางเสนอแนะสัดส่วนอาหารจานเดียว สำหรับชายวัย 13 - 15 ปี ใน 1 มื้อ


หมายเหตุ - ชายวัย 13 - 15 ปี ควรได้รับพลังงาน 2,800 แคลอรีต่อวัน

ตารางเสนอแนะสัดส่วนอาหารจานเดียว สำหรับหญิงวัย 13 - 15 ปี ใน 1 มื้อ


หมายเหตุ - หญิงวัย 13 - 15 ปี ควรได้รับพลังงาน 2,355 แคลอรีต่อวัน

ตารางเสนอแนะสัดส่วนอาหารจานเดียว สำหรับชายวัย 16 - 20 ปี ใน 1 มื้อ


หมายเหตุ - ชายวัย 16 - 20 ปี ควรได้รับพลังงาน 3,300 แคลอรีต่อวัน

ตารางเสนอแนะสัดส่วนอาหารจานเดียว สำหรับหญิงวัย 16 - 20 ปี ใน 1 มื้อ

หมายเหตุ - หญิงวัย 16 - 20 ปี ควรได้รับพลังงาน 2,200 แคลอรีต่อวัน

» การดำเนินงานส่งเสริมอาหารจานเดียว
» ข้อแนะนำในการทำอาหารจานเดียว
» ตารางเสนอแนะสัดส่วนอาหารจานเดียว
» ข้าวผัดไข่ใส่ถั่วแดงหลวง
» ข้าวผัดพระตำหนักสวนกุหลาบ
» ข้าวผัดอนามัยสามสี
» ข้าวผัดน้ำพริกเผาเสริมถั่ว
» ข้าวผัดมังสวิรัต
» ข้าวผัดรวมมิตรเกษตร
» ผัดเส้นพระตำหนักสวนกุหลาบ
» เส้นหมี่ผัดเต้าหู้ยี้
» ผัดหมี่ชาวเหนือ
» หมี่กะทิ
» ข้าวราดหน้าไก่คะน้าถั่วแดง
» ไข่กวนถั่วเขียวราดหน้าผักคะน้า
» ข้าวราดหน้าหมูปั้นก้อนผสมถั่ว
» เส้นราดหน้าพระตำหนักสวนกุหลาบ
» ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับผสมถั่ว
» สุขาภิบาลอาหาร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย