เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

สุขลักษณะการบริโภคเนื้อสัตว์

กองสัตวแพทย์สาธารณสุข กรมปศุสัตว์

ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร

ควรเป็นภาชนะที่ทนการกัดกร่อนของเครื่องปรุงอาหาร ไม่มีสีฉูดฉาด เป็นวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ำ หรือเชื้อโรค ล้างทำความสะอาดง่าย สะดวกแก่การทำงานและการจัดเก็บ
เมื่อใดที่จะต้องล้างอุปกรณ์

1. ต้องล้างทุกครั้งหลังจากใช้แล้ว
2. ถ้าไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้สะอาดเพียงพอหรือไม่ เช่นพบคราบไขมัน ฝุ่น หรือสิ่งสกปรกต่างๆ จะต้องล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้
3. ถ้าภาชนะอุปกรณ์นั้นถูกปนเปื้อน ขณะเตรียมปรุงหรือรับประทานอาหาร เช่นทำตกหล่นแมลงวันไต่ตอม ต้องนำไปล้างให้สะอาดเสียก่อน จึงเอามาใช้ใหม่ได้

วิธีการล้างอุปกรณ์

  • ขั้นตอนที่ 1 ล้างด้วยน้ำผสมผงซักฟอก เพื่อล้างไขมัน เศษอาหาร และสิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่
  • ขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน้ำสะอาด เพื่อล้างผงซักฟอกและสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ยังตกค้างอยู่
  • ขั้นตอนที่ 3 ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง เพื่อแน่ใจว่าผงซักฟอกและสิ่งสกปรกที่อาจหลงเหลืออยู่หลุดออกหมด ในกรณีเกิดโรคระบบทางเดินอาหารหรือระบบทางเดินหายใจระบาด ควรฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 82-87 องศาเซลเซียส หรือแช่ในน้ำผสมคลอรีนแช่ทิ้งไว้

หลังการล้างอุปกรณ์ควรนำอุปกรณ์มาคว่ำบนแคร่หรือตะแกรงสูงอย่างน้อย 30 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้แห้ง เอง ไม่ควรเช็ดซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนแก่ภาชนะได้

การเก็บภาชนะอุปกรณ์

เก็บภาชนะอุปกรณ์ที่ผึ่งแห้งดีแล้วนั้น
บริเวณที่เก็บต้องสะอาดไม่เปียกชื้น ไม่มีสัตว์นำโรค มารบกวนและไม่เก็บใกล้สารเคมีที่เป็นอันตราย

ลักษณะการเก็บ

  • ช้อน ส้อม หรือตะเกียบ ให้เก็บในตะกร้าสูงโปร่งให้ส่วนที่ใช้หยิบหรือตักลงด้านล่าง ให้ส่วนที่เป็นด้ามขึ้นข้างบน
  • จาน ชาม หรือแก้ว ให้คว่ำลงบนตะแกรงหรือตะกร้าที่สะอาด
  • อุปกรณ์อื่นๆ ควรเก็บไว้ในตู้สะอาดไม่อับชื้น และปกปิดมิดชิดป้องกันสัตว์นำโรคได้อยู่ในที่สะอาด ไม่ชื้นแฉะ และสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร

» โรคที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารเนื้อสัตว์
» วิธีการในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์
» ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
» สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารเนื้อสัตว์
» สุขนิสัยการบริโภค
» การควบคุมและกำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
» สถานที่ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหาร
» บทสรุป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย