เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาลี

ผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขนมเปี๊ยะ

ขนมเปี๊ยะประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วนด้วยกันคือ
1. แป้งชั้นนอก (Shortening covering dough)
2. แป้งชั้นใน (Flaky dough)
3. ไส้ (Filling)

นำแป้งชั้นนอกและแป้งชั้นในมาห่อด้วยกัน ในอัตราส่วนของแป้งชั้นนอก ต่อแป้งชั่นใน 25 ต่อ 15 กรัม หรือมากน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการในลักษณะของผลิตภัณฑ์ เมื่อห่อเข้าด้วยกันแล้วนำมารีด 2 ครั้ง เป็นเปลือกที่จะนำมาใส่ไส้ชนิดต่าง ๆ คาว หวาน แล้วตกแต่งรูปร่างเพื่อให้เป็นขนมเปี๊ยะชนิดต่าง ๆ ตามสูตรแต่ละสูตร

» บะหมี่ สูตร 1
» บะหมี่ไข่
» แป้งเกี้ยว
» ซาละเปา สูตร 1
» ซาละเปา สูตร 2
» ซาละเปาไส้ครีม
» ซาละเปาไส้หมูแดง
» ซาละเปาไส้หมูสับ
» ขนมจีบ
» ขนมเปี๊ยะ
» ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว
» ขนมเปี๊ยะไส้ไข่เค็ม
» ขนมเปี๊ยะใหญ่
» ขนมเปี๊ยะมะลิ
» ขนมเปี๊ยะดอกเบญจมาศ
» ทำไส้ถั่วแดง
» ทำไส้ถั่วเขียว
» ทำไส้ถั่วเขียว(เค็ม)
» ขนมไหว้พระจันทร์
» ขนมชุบงาทอด
» แครกเกอร์หวาน
» แพนเค้กต้นหอม
» เกี้ยวซ่า
» พัพทอด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย