เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาลี

ผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แครกเกอร์หวาน

ส่วนผสม

เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก(กรัม)
ก) ไข่ 50 100
แป้งเอนกประสงค์ 100 200
น้ำตาล 5 10

ข) น้ำตาล 125 250
น้ำ 125 250
กลิ่นรส

วิธีทำ
1. ผสมไข่ น้ำตาล และแป้งจนได้โดที่แข็ง
2. พักไว้ครึ่งชั่วโมง
3. รีดโดออกให้แผ่นหนา 0.3 ซม.
4. ตัดเป็นเส้นขนาด 3 ซม., 0.5 ซม.
5. ทอดที่อุณหภูมิ 185 ํ ซ. จนเหลือง
6. ผสมน้ำตาลกับน้ำในภาชนะที่สะอาด เคี่ยวจนเหนียว แล้วเทลงในแป้งทอดจนแห้ง

» บะหมี่ สูตร 1
» บะหมี่ไข่
» แป้งเกี้ยว
» ซาละเปา สูตร 1
» ซาละเปา สูตร 2
» ซาละเปาไส้ครีม
» ซาละเปาไส้หมูแดง
» ซาละเปาไส้หมูสับ
» ขนมจีบ
» ขนมเปี๊ยะ
» ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว
» ขนมเปี๊ยะไส้ไข่เค็ม
» ขนมเปี๊ยะใหญ่
» ขนมเปี๊ยะมะลิ
» ขนมเปี๊ยะดอกเบญจมาศ
» ทำไส้ถั่วแดง
» ทำไส้ถั่วเขียว
» ทำไส้ถั่วเขียว(เค็ม)
» ขนมไหว้พระจันทร์
» ขนมชุบงาทอด
» แครกเกอร์หวาน
» แพนเค้กต้นหอม
» เกี้ยวซ่า
» พัพทอด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย