เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะละกอ
เพื่อเพิ่มมูลค่า

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 มกราคม 2541

แยมมะละกอ

สูตรที่1
เนื้อมะละกอสุก (บด) 400 กรัม (2 ถ.ต.) น้ำ 200 กรัม (1 ถ.ต.) น้ำตาลทรายขาว 800 กรัม หรือ 4 ถ.ต. ผงเพคติน 8.4 กรัม (2 ช.ช.) กรดมะนาว (กรดซิตริก) 8.4 กรัม (2 ช.ช.) หรือใช้น้ำมะนาว 100 ซีซี (1/2 ถ.ต.) เกลือ 2.1 กรัม (1/2 ช.ช)

สูตรที่2
เนื้อมะละกอสุก (บด) 400 กรัม หรือ 2 ถ.ต. เนื้อสับปะรด (หั่นชิ้นเล็ก) 200 กรัม (1 ถ.ต.) น้ำตาลทรายขาว 800 กรัม หรือ 4 ถ.ต. ผงเพคติน 8.4 กรัม หรือ 2 ช.ช. เกลือ 2.1 กรัม หรือ 1/2 ช.ช. กรดมะนาว (กรดซิตริก) 7.0 กรัม หรือ 1 1/2 ช.ช.

วิธีทำ
1. นำเนื้อผลไม้ใส่หม้อปลอดสนิมหรือกะทะทองเหลือตั้งไฟ
2. เติมน้ำตาลทรายขาวที่เหลือหลังจากแบ่งบางส่วน ไปผสมกับผงเพคติน คนจนน้ำตาลทรายละลายหมด
3. ค่อย ๆ โรยผงเพคตินที่ผสมกับน้ำตาลทรายลงไป คนให้เข้ากัน และกวนต่อไปเรื่อย ๆ จนข้น
4. เติมกรดมะนาว หรือน้ำมะนาวลงไป แล้วคนไปเรื่อย ๆ จนวัดความหวานได้ 65 องศาบริกซ์ หรือเมื่อยกไม้พายขึ้นตามแนวนอน แยมจะค่อย ๆ ไหลย้อยเป็นแผ่นคล้ายผ้าม่าน
5. บรรจุขณะร้อนลงไปในขวดที่สะอาดซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ปิดฝาทิ้งไว้ให้เย็นแยมจะแข็งตัว

หมายเหตุ
1. แยมที่เปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น จะช่วยให้เก็บได้นาน
2. ขวดที่ใช้บรรจุ ต้องนำมาล้างให้สะอาด ทั้งขวดและฝาแล้วนึ่งฆ่าเชื้อนานประมาณ 15 นาที ผึ่งให้แห้งโดยคว่ำขวด และฝาตะแกรงที่สะอาดแล้วปิดฝาให้สนิท พร้อมที่จะนำไปใช้

» ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปาเปน
» ประโยชน์ของปาเปน
» การผลิตปาเปน
» มะละกอสามรส
» แยมมะละกอ
» ตั้งฉ่ายมะละกอ
» มะละกอแช่อิ่ม(1)
» มะละกอเค็ม(ชิ้น)
» มะละกอแช่อิ่ม(2)
» มะละกอดองเค็ม-เปรี้ยว
» มะละกอกวนแผ่น
» มะละกอแก้ว
» ซ๊อสมะละกอ
» มะละกอใยแก้ว
» ข้าวเกรียบมะละกอ
» มะละกอรังนก
» น้ำมะละกอ
» มะละกอแห้งสามรส
» ฟรุทสลัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย