เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะละกอ
เพื่อเพิ่มมูลค่า

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 มกราคม 2541

มะละกอแช่อิ่ม(2)

มะละกอปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม หนัก 700 กรัม แช่ในแคลเซียมคลอไรด์ 2 ช.ช. ละลายในน้ำ 1 ลิตร ผสมกับโซเดียมเบตาไบซัลไฟด์ 1 1/4 ช.ช. ละลายให้เข้ากัน แช่นาน 5 วัน

วันที่ 6
นำมะละกอต้มในน้ำเดือดนาน 30 นาที แล้วนำไปแช่น้ำเชื่อม 35 องศาบริกซ์ (โดยมี ส่วนผสมของน้ำ 3 1/2 ถ้วย น้ำตาล 2 ถ้วย กรดมะนาว 1/4 ช.ช. และโซเดียมเม ตาไบซัลไฟด์ 1/4 ช.ช.) แล้วต้มจนเดือด

วันที่ 7
นำมะละกอมาผึ่งให้แห้ง และนำน้ำเชื่อมมาต้มจนเดือดโดยเติมน้ำตาลลงไป 1 ถ้วย แล้วนำมะละกอมาแช่ไว้

วันที่ 8-14
นำมะละกอมาผึ่งให้แห้ง และนำน้ำเชื่อมมาต้มจนเดือดโดยเติมน้ำตาลลงไป 3/4 ถ้วย ทุก ๆ วัน แช่มะละกอไว้ และแช่ทิ้งต่อไปอีก 5 วัน

วันที่ 19
นำมะละกอมาต้มในน้ำเชื่อม 20 องศาบริกซ์ (โดยใช้ส่วนผสมของน้ำ 6 ถ้วย น้ำตาล 4 ถ้วย และโปแตสเซียมซอเบท 1/4 ช.ช.) นาน 5 นาที แล้วนำมาตากให้แห้งหั่นเป็น ชิ้นตามชอบ บรรจุในถุงพลาสติกและปิดให้สนิท

» ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปาเปน
» ประโยชน์ของปาเปน
» การผลิตปาเปน
» มะละกอสามรส
» แยมมะละกอ
» ตั้งฉ่ายมะละกอ
» มะละกอแช่อิ่ม(1)
» มะละกอเค็ม(ชิ้น)
» มะละกอแช่อิ่ม(2)
» มะละกอดองเค็ม-เปรี้ยว
» มะละกอกวนแผ่น
» มะละกอแก้ว
» ซ๊อสมะละกอ
» มะละกอใยแก้ว
» ข้าวเกรียบมะละกอ
» มะละกอรังนก
» น้ำมะละกอ
» มะละกอแห้งสามรส
» ฟรุทสลัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย