เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

อาหารจากข้าวโพด

กรมส่งเสริมการเกษตร

การจำแนกชนิดข้าวโพด

  1. ข้าวโพดไร่หรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นชนิดที่ปลูกเพื่อการส่งออกเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์
  2. ข้าวโพดรับประทานฝักสด

    - ข้าวโพดเทียน มีขนาดต้นเล็ก ฝักเล็กเรียว เมล็ดมนกลม สีเหลืองอ่อน มีรสชาตินุ่มนวลหวานอร่อย

    - ข้าวโพดข้าวเหนียว (Glutinous Corn) จะมีฝักและเมล็ดใหญ่กว่าข้าวโพดเทียน เมล็ดสีขาว ฝักสดเมื่อต้มรับประทานจะมีลักษณะเหนียวมัน คล้ายข้าวเหนียวเพราะมีอะไมโลเปคตินมาก (อยู่ในรูปของแป้ง) เมื่อเมล็ดข้าวโพดแก่และแห้งแล้วนิยมนำไปบริโภคในรูปข้าวโพดคั่ว

    - ข้าวโพดหวาน (Sweet Corn) ข้าวโพดชนิดนี้ เมื่อสดจะมีรสหวานอร่อยเนื่องจากมีน้ำตาลกลูโคสมาก (อยู่ในรูปของแป้ง) เมื่อแก่ฝักจะแห้งและเมล็ดเหี่ยวย่น
  3. ข้าวโพดฝักอ่อน (Baby Corn) เป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น นับตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวฝักอ่อน ใช้เวลาเพียง 60-75 วัน เท่านั้น สามารถปลูกได้ตลอดปี นิยมนำมาบรรจุกระป๋องหรือขายเป็นฝักสด
  4. ปอปคอร์น (Pop Corn) ข้าวโพดชนิดนี้มีคุณสมบัติแตกฟูได้ดี เมื่อถูกความร้อนอาจเป็นเพราะเอนโดสเปอร์มหรือส่วนเนื้อในของเมล็ดไม่มีเยื่อหุ้มเมล็ด (seed coat) นิยมบริโภคในรูปข้าวโพดคั่ว โดยนำเมล็ดที่แก่แห้งแล้วมาคั่วให้แตก ข้าวโพดชนิดนี้ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

» การจำแนกชนิดข้าวโพด
» ส่วนประกอบและคุณค่าทางอาหาร
» การใช้ประโยชน์ของข้าวโพดในรูปของอาหาร
» การใช้ประโยชน์อื่น ๆ
» แกงเลียงข้าวโพดอ่อน
» ข้าวโพดฝักอ่อนผัด
» ข้าวโพดทอดมัน
» ข้าวโพดผัดรวมมิตรเปรี้ยวหวาน
» ข้าวโพดเปียกชนิดข้น
» ต้มส้มข้าวโพดอ่อน
» วิหคสวรรค์
» ห่อหมกข้าวโพด
» ขนมข้าวโพด
» ข้าวโพดคลุกเสวย
» ข้าวโพดเปียก
» ข้าวโพดอบเนย
» ข้าวโพดนึ่งอบเนย
» ข้าวโพดคั่วหวาน
» ข้าวโพดคั่วเค็ม
» ข้าวโพดปิ้งทาเนย
» ข้าวโพดน้ำกะทิ
» ไอศกรีมข้าวโพดกะทิสดหอมกะทิ
» กระทงทองข้าวโพด
» ข้าวโพดหรุ่ม
» ข้าวโพดฝักอ่อนชุบแป้งทอด
» ข้าวโพดทอด
» กาแฟข้าวโพด
» ข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุขวด
» ข้าวโพดเมล็ดในน้ำเชื่อม
» ข้าวเกรียบข้าวโพด
» น้ำข้าวโพดเข้มข้น
» น้ำพริกเผาข้าวโพด
» ทองม้วนข้าวโพด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย