เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

อาหารจากข้าวโพด

กรมส่งเสริมการเกษตร

ส่วนประกอบและคุณค่าทางอาหาร

ข้าวโพดจัดเป็นอาหารจำพวกแป้งเช่นเดียวกับข้าว ประกอบด้วยสารอาหารคาร์โบไฮเดรทและไขมันที่เพียงพอ แต่มีปริมาณสารอาหารโปรตีนต่ำ ข้าวโพดมีวิตามินบีต่าง ๆ เช่น วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และไนอะซินในปริมาณต่ำ รวมทั้งปริมาณแคลเซียมและเหล็กด้วย และพบว่าวิตามินเอมีเฉพาะในข้าวโพดสีเหลือง

  1. คาร์โบไฮเดรท ในส่วนเนื้อในของเมล็ดข้าวโพดที่แก่จัด มีสารอาหารคาร์โบไฮเดรทประมาณร้อยละ 72 จึงจัดเป็นอาหารจำพวกแป้งที่ให้พลังงาน คือ 1 กรัม ให้พลังงาน 4 แคลอรี่
  2. ไขมัน เมล็ดข้าวโพดที่แก่จัดมีไขมันอยู่ประมาณร้อยละ 4 สามารถสกัดเป็นน้ำมันใช้ประกอบอาหาร น้ำมันข้าวโพดมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวโดยเฉพาะกรดไลโนเลอิก ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นในปริมาณสูงถึงร้อยละ 40ซึ่งจะมีฤทธิ์ควบคุมโคเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับปกติ ช่วยลดหรือแก้ไขโรคความดันโลหิตสูงเนื่องจากมีโคเลสเตอรอลสูงได้
  3. โปรตีน ข้าวโพดมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 4 โปรตีนในข้าวโพดมีประโยชน์ต่อร่างกายน้อย เพราะขาดกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย คือไลซีน และทริบโตแฟน ดังนั้น จึงควรรับประทานข้าวโพดร่วมกับถั่วเมล็ดแห้งต่าง ๆ เพื่อให้ข้าวโพดมีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น
  4. วิตามิน ข้าวโพดมีวิตามินบี 1 และวิตามินบี 2 ในปริมาณ 0.08-0.18 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม มีไนอะซีนในปริมาณต่ำ 1.1-1.5 มิลลิกรัม ประเทศที่มีการบริโภคข้าวโพดเป็นอาหารหลักจะเกิดเป็นโรคเพลลากา Pellagra กันมากเพราะขาดสารอาหารไนอะซีน สำหรับวิตามินเอ มีเฉพาะในข้าวโพดสีเหลือง
  5. เกลือแร่ ข้าวโพดมีส่วนประกอบเกลือแร่ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เช่น แคลเซียม และเหล็กแต่ก็มีในปริมาณน้อยมาก

» การจำแนกชนิดข้าวโพด
» ส่วนประกอบและคุณค่าทางอาหาร
» การใช้ประโยชน์ของข้าวโพดในรูปของอาหาร
» การใช้ประโยชน์อื่น ๆ
» แกงเลียงข้าวโพดอ่อน
» ข้าวโพดฝักอ่อนผัด
» ข้าวโพดทอดมัน
» ข้าวโพดผัดรวมมิตรเปรี้ยวหวาน
» ข้าวโพดเปียกชนิดข้น
» ต้มส้มข้าวโพดอ่อน
» วิหคสวรรค์
» ห่อหมกข้าวโพด
» ขนมข้าวโพด
» ข้าวโพดคลุกเสวย
» ข้าวโพดเปียก
» ข้าวโพดอบเนย
» ข้าวโพดนึ่งอบเนย
» ข้าวโพดคั่วหวาน
» ข้าวโพดคั่วเค็ม
» ข้าวโพดปิ้งทาเนย
» ข้าวโพดน้ำกะทิ
» ไอศกรีมข้าวโพดกะทิสดหอมกะทิ
» กระทงทองข้าวโพด
» ข้าวโพดหรุ่ม
» ข้าวโพดฝักอ่อนชุบแป้งทอด
» ข้าวโพดทอด
» กาแฟข้าวโพด
» ข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุขวด
» ข้าวโพดเมล็ดในน้ำเชื่อม
» ข้าวเกรียบข้าวโพด
» น้ำข้าวโพดเข้มข้น
» น้ำพริกเผาข้าวโพด
» ทองม้วนข้าวโพด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย