เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกมะนาว

กรมส่งเสริมการเกษตร

วิธีการปลูก

 • ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
 • ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร
 • ผสมดิน ปุ๋ยคอก และปุ๋ยร็อคฟอสเฟตเข้าด้วยกันในหลุมให้ สูงประมาญ 2 ใน 3 ของหลุม
 • ยกถุงกล้าต้นไม้วางในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย
 • ใช้มีดที่คมกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน (ช้ายและขวา)
 • ดึงถุงพลาสติกออก โดยระวังอย่าให้ดินแตก
 • กลบดินที่เหลือลงในหลุม
 • กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น
 • ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลมพัดโยก
 • หาวัสถุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง
 • รดน้ำให้โชก
 • ทำร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด

» การเตรียมพื้นที่ปลูก
» การปฏิบัติดูแลรักษา
» แมลงศัตรูที่สำคัญ
» การเก็บเกี่ยว
» ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษามะนาว
» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» วิธีการปลูก
» โรคและแมลงที่สำคัญของมะนาว
» การบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดู
» การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย