เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกส้มเขียวหวาน

กรมส่งเสริมการเกษตร

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

หลังจากทำความสะอาดและคัดขนาดผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็นำผลส้มไปบรรจุลงในภาชนะ เช่น กล่องกระดาษ หรือตะกร้าพลาสติก เพื่อรอการจำหน่ายต่อไป โดยระหว่างรอจำหน่ายควรมีการเก็บรักษาผลส้มไม่ให้เสื่อมคุณภาพด้วย ซึ่งวิธีการเก็บรักษาก็สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเก็บไว้ในห้องเย็น เก็บไว้ในห้องมืด และวิธีเคลือบผิวส้มด้วยน้ำยา เช่น ขี้ผึ้ง พาราฟิน แฟตตี้แอสิค และเอลเตอร์ ซึ่งวิธีนี้จะรักษาส้มเขียวหวานไว้ได้นาน ประมาณ 45-60 วัน โดยส้มไม่เสื่อมคุณภาพ และน้ำหนักของส้มไม่ลดลงมากนัก

ที่ปรึกษา สมชาย สุคนธสิงห์ กองส่งเสริมพืชสวน ,มนตรี วงศ์รักษ์พานิช กองส่งเสริมพืชสวน
เรียบเรียง วรรณวาท แก้วคำแสน กองส่งเสริมพืชสวน
จัดทำ อัญชลี พัดมีเทศ กองเกษตรสัมพันธ์

» การเก็บเกี่ยวการตลาดและการคัดขนาด
» การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย