เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

แมลงศัตรูส้มเขียวหวาน

หนอนชอนใบ

หนอนผีเสื้อชนิดนี้จะทำลายเฉพาะใบอ่อนพบระบาดตลอดปี โดยตัวเต็มวัยวางไข่เข้าไปใต้ผิวใบ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนจะชอนไชกินใบมองเห็นเป็นทางขาวคดเคี้ยวไปมา ทำให้ใบหงิกงอ หยุดชะงักการเจริญเติบโต บางครั้งจะเจาะกิ่งอ่อนของส้มด้วย นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุ ทำให้เชื้อราและแบคทีเรียเข้าทำลายอีกโดยเฉพาะโรคแคงเกอร์

การป้องกันกำจัด ให้ตัดยอดอ่อนที่ถูกทำลายไปเผาไฟ กำจัดวัชพืชในสวน และในระยะเริ่มแตกใบอ่อน ควรฉีดพ่นด้วยสารเคมี ได้แก่ คาร์โบซัลแฟน ไซฟลูธริน

หนอนแก้วส้ม

จะกัดกินใบอ่อนและยอดออน เมื่อหนอนฟักออกเป็นตัว จะเริ่มทำลายใบส้มทันที แต่ทำลายอย่างช้า ๆ เมื่อหนอนอายุได้ 5-6 วัน การทำลายจะรวดเร็ว และทำความเสียหายให้กับใบส้มมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากเป็นส้มต้นเล็ก อาจทำให้ต้นส้มตายได้

การป้องกันกำจัด โดยการเก็บไข่ และจับหนอนมาทำลาย ถ้าพบระบาดมาก ให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมี เช่น เมทธาริโดฟอส

ไรสนิมส้ม

เข้าทำลายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากผลและใบ ทั้งด้านบนใบ และด้านใต้ใบ ผลส้มที่ถูกไรสนิมดูดกิน จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลสนิม ผลมีลักษณะสกปรก ไม่สวยงาม ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ

การป้องกันกำจัด หมั่นสำรวจแปลงส้มอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงอากาศแห้งแล้ง เมื่อพบระบาดมากให้ทำการฉีดพ่นด้วยสารเคมี เช่น โปรปาไจท์ หรือกำมะถันผง

เพลี้ยไฟ

เป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดอ่อน ใบอ่อน และผล ผลที่ถูกทำลายจะปรากฎรอยสีเทาเงินเป็นวงบริเวณขั้วผล และก้นผล หรือเป็นทางสีเทาเงินตามความยาวของผลส้ม

การป้องกันกำจัด ให้เด็ดผลที่แคระแกร็น หรือผลที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายทิ้ง และถ้าพบมีการระบาดมากให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมี เช่น คาร์โบซัลแฟน อิมิคาโคลปิด

เพลี้ยอ่อน

ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถเข้าทำลายส้มเขียวหวานได้โดยดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดอ่อน และใบเมื่อเริ่มผลิออกมาใหม่ ทำให้ใบหงิกงอไม่เจริญเติบโต จะพบระบาดมากเมื่อฝนทิ้งช่วง โดยมีมดเป็นพาหะในการแพร่กระจาย

การป้องกันกำจัด หากพบการระบาดเพียงเล็กน้อย อาจใช้น้ำฉีดแรง ๆ ก็จะทำให้ตัวเพลี้ยอ่อนหลุดออกไปได้ แต่ถ้าพบระบาดมากควรกำจัดด้วยสารเคมีประเภทดูดซึม เช่น คาร์บาริล มาลาไธออน

เพลี้ยหอย

เป็นแมลงปากดูดชนิดหนึ่ง ชาวบ้านบางแห่งเรียกว่า เพลี้ยสะเก็ดตัวแก่ปกคลุมด้วยวัตถุแข็งเหนียว คล้ายเกราะหรือมีเกราะอ่อน ๆ คล้ายขี้ผึ้ง หนา ๆ คลุมตัวไว้ การทำลายของเพลี้ยหอยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ กิ่งดอก และผล ทำให้เป็นรอยยุบเล็กน้อยหรือเป็นจ้ำ ๆ สีเขียวตามใบ หากเพลี้ยหอยเกาะที่กิ่งมาก อาจทำให้กิ่งส้มแห้งตายได้

การป้องกันกำจัด ถ้าแดดไม่ร้อนจัดหรืออุณหภูมิไม่สูงมากนักอาจพ่นด้วยไวท์ ออยล์ หรือ อีมัลชั่น จะช่วยลดการระบาดลงได้ นอกจากนี้ควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคนำไปเผาทำลาย เสร็จแล้วให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีพวกมาลาไธออน หรือสารเคมีประเภทดูดซึมพวกไดเมทโธเอท

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย