เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร

การเลี้ยงไหม

การจำหน่ายผลผลิตไหม

เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมในปัจจุบันมีการจำหน่ายผลผลิตไหมอยู่ 2 ชนิด คือ เส้นไหมและรังไหม

การจำหน่ายเส้นไหม เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมพันธุ์ไทยลูกผสม จะทำการเลี้ยงไหมเพื่อการผลิตเส้นไหมจำหน่าย ให้แก่ตลาดในท้องถิ่นและศูนย์รับซื้อเส้นไหมประจำจังหวัด ปัจจุบันราคาของเส้นไหมที่ผลิตในประเทศไทย เกษตรกรจะจำหน่ายได้ในราคาดังนี้

  • เส้นไหม 1 ราคาโดยประมาณ 700-750 บาท/กิโลกรัม
  • เส้นไหม 2 ราคาโดยประมาณ 550-650 บาท/กิโลกรัม
  • เส้นไหม 3 ราคาโดยประมาณ 350-450 บาท/กิโลกรัม

การจำหน่ายรังไหม เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ จะทำการเลี้ยงไหมเพื่อการผลิตรังไหม จำหน่ายให้แก่โรงงานสาวไหม ปัจจุบันมีราคาประมาณ 90-100 บาท/กิโลกรัม ในการจำหน่าย เกษตรกระจะต้องระมัดระวังในเรื่องการขนส่งรังไหมและการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง ควรจะบรรจุรังไหมลงถุงผ้าหรือถุงมุ้งเขียวน้ำหนักประมาณ 10-15 กิโลกรัม/ถุง เพื่อกันการกระแทกและหลีกเลี่ยงการเกิดรังเสียในระหว่างการขนส่ง จะช่วยเกษตรกรจำหน่ายรังไหมได้ในราคาสูง

» การเตรียมการก่อนการเลี้ยงไหม
» ไข่ไหม
» การเก็บรังไหม
» โรคและแมลงศัตรูไหม
» อุปกรณ์การเลี้ยงไหม
» วงจรชีวิตของตัวไหม
» วิธีเลี้ยงไหม
» การจำหน่ายผลผลิตไหม
» แมลงและศัตรูอื่น ๆ ที่สำคัญ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย