เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร

การเลี้ยงไหม

แมลงและศัตรูอื่น ๆ ที่สำคัญ

  • แมลงวันลาย (แมลงวันก้นขน, แมงก่วง) ตัวเมียจะวางไข่บนตัวหนอนไหมโดยเฉพาะวัยแก่ แมลงวันตัวหนึ่ง วางไข่ 300-500 ฟอง สามารถทำลายหนอนไหมได้ 200-400 ตัว เมื่อหนอนแมลงวันเป็นตัวอ่อนจะอาศัยอาหาร ในตัวหนอนไหม จากนั้นจะเจาะออกจากตัวไหมเพื่อเปลี่ยนเป็นดักแด้ และเป็นตัวเต็มวัย หนอนไหมที่สามารถทำรัง ได้ก่อนหนอนแมลงเจาะออกจากลำตัวไหมรังที่ได้จะบาง หรือสกปรกภายใน หรือเป็นรังเจาะ
  • มด, จิ้งจก, ตุ๊กแก ฯลฯ สามารถทำลายหนอนไหมได้ทุกระยะตั้งแต่วัยอ่อนจนถึงทำรัง จึงควรระมัดระวัง
    ให้มาก ฉะนั้นการป้องกันศัตรูเหล่านี้ ควรทำห้องเลี้ยงไหมให้สามารถป้องกันศัตรูได้ และขณะเลี้ยงก็ควรทำการป้องกันให้ดีด้วย

» การเตรียมการก่อนการเลี้ยงไหม
» ไข่ไหม
» การเก็บรังไหม
» โรคและแมลงศัตรูไหม
» อุปกรณ์การเลี้ยงไหม
» วงจรชีวิตของตัวไหม
» วิธีเลี้ยงไหม
» การจำหน่ายผลผลิตไหม
» แมลงและศัตรูอื่น ๆ ที่สำคัญ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย