เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร

การปลูกหม่อน

โรคที่สำคัญของหม่อน

1. โรครากเน่า
อาการ ใบและกิ่งหม่อนจะเหี่ยวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ายน้ำร้อนลวก โดยเริ่มจากขอบใบแล้วลุกลามเข้าด้านใน ต่อมาจะแสดงอาการเหี่ยวทั้งต้น และตายในที่สุด เมื่อถอนต้นดูจะพบว่าโคนและรากที่ถูกเชื้อโรคเข้าทำลายจะ เน่าเปลือยหลุดลอกออกได้ง่ายและมีกลิ่นเหม็น
สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชัด

การป้องกันและกำจัด
- ขุดต้นหม่อนที่เป็นโรคนำไปเผาทำลาย
- เวลาพรวนดินอย่าให้รากหม่อนเกิดแผล
- ควรใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่ง เพื่อป้องกันการบอบช้ำของต้นหม่อน
- ใช้พันธุ์ต้านทาน เช่น ปลูกหม่อนไผ่เป็นต้นตอแล้วติดตาหรือเสียบกิ่ง ด้วยหม่อนพันธุ์นครราชสีมา 60 หรือพันธุ์บุรีรัมย์ 60

2. โรคโบไทรโอดิบโพลเดีย
อาการ มักเกิดกับกิ่งท่อนพันธุ์ ซึ่งจะสังเกตเห็นจุดดำเล็ก ๆ เกิดขึ้นบนด้านหน้าตัดของกิ่งพันธุ์และลุกลามไปตามความยาวของกิ่งพันธุ์ โดยบริเวณที่ถูกทำลายจะแห้งตาย
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา

การป้องกันและกำจัด
- ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราโบไทรโอดิบโพลเดียป้ายรอยแผลที่ตัด
- แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีจำกัดเชื้อราก่อนปลูก

3. โรคใบด่าง
อาการ ใบด่าง บิดเบี้ยวม้วนลง เส้นใบสีเขียวแก่ แผ่นใบสีเหลือง ต้นแคระแกร็น
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส

การป้องกันและกำจัด
- ถอนต้นที่แสดงอาการมาเผาทำลายเสีย
- ใช้ท่อนพันธุ์จากต้นที่ปราศจากโรคใบด่างมาปลูก

4. โรคราแป้ง
อาการ จะพบมีราขึ้นเป็นผงสีขาวคล้ายแป้งอยู่ด้านใต้ใบ บางครั้งอาจพบด้านบนใบด้วย ใบที่เป็นโรคจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแห้งกรอบและร่วงหล่นไปในที่สุด
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา

การป้องกันและกำจัด
- ตัดแต่งกิ่งเพื่อลดการระบาดของโรค
- เก็บใบที่แสดงอาการมาเผาทำลาย
- ถ้าพบมีการระบาดของโรคมากอาจใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราฉีดพ่น เช่น ไดเทน-เอ็ม 45 เป็นต้น

5. โรคแบคทีเรียลไบท์
อาการ เกิดจุดสีเทาเล็ก ๆ ฉ่ำน้ำบนใบ จุดนี้จะขยายลุกลามกลายเป็นแผลสีเหลืองปนน้ำตาล ถ้ามีอาการ
รุนแรง แผลบนใบจะขยายติดต่อกันทำให้ใบเหลืองและแห้งร่วงหล่น ถ้าเกิดบนกิ่งจะเป็นแผลสีน้ำตาลปนดำและลึกเข้าไปภายในลำต้น เมื่อมีลมพัดแรง ๆ กิ่งจะหักง่าย
สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

การป้องกันและกำจัด
- เก็บกิ่งและใบที่เป็นโรคเผาทำลาย
- ตัดแต่งกิ่งก่อนเข้าฤดูฝน จะช่วยลดการระบาดของโรค

» การดูแลรักษาสวนหม่อน
» การตัดแต่งกิ่งหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมวัยอ่อนและวัยแก่
» แมลงศัตรูที่สำคัญของหม่อน
» การเตรียมท่อนพันธุ์
» การจัดการสวนหม่อน
» การตัดแต่งกิ่งหม่อน
» โรคที่สำคัญของหม่อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย