เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

มะพร้าวอ่อน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

น้ำฝน ฝนควรตกกระจายสม่ำเสมอประมาณ 1,500-2,000 มิลลิเมตรต่อปี ไม่ควรมีฝนตกน้อยกว่า 50 มิลลิเมตร เกิน 3 เดือน
สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส จะสูงหรือต่ำกว่านี้ไม่เกิน 7-8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน
แสงแดด มะพร้าวควรได้รับแสงแดดอย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อวัน แสงแดดต้องสาดส่องอย่างสม่ำเสมอตลอดปี มะพร้าวจึงจะเติบโตได้ดี
ลม ควรมีลมพัดอ่อน ๆ แต่พัดอย่างสม่ำเสม
ดิน ดินไม่เปรี้ยวหรือเค็มจัด จะเป็นดินอะไรก็ได้ที่มีปุ๋ยเพียงพอ และความชื้นพอเหมาะ แต่ถ้าเป็นดินน้ำไหลทรายมูลที่เกิดจากน้ำพัดพามาสะสม เช่นดินริมแม่น้ำ จะปลูกมะพร้าวได้ดีที่สุด

ข้อห้าม
-ไม่ควรปลูกมะพร้าวในพื้นที่ลุ่มมีน้ำขัง
-ไม่ควรปลูกมะพร้าวในพื้นที่ที่เป็นดินดาน หรือเป็นชั้นหินที่มีหน้าดินลึกน้อยกว่า 1 เมตร

» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» การปลูกมะพร้าว
» การปฏิบัติดูแลรักษา
» ศัตรูมะพร้าว
» การเก็บเกี่ยวมะพร้าว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย