เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

มะพร้าวอ่อน

ศัตรูมะพร้าว

ด้วงแรด

จะกัดกินยอดมะพร้าวทำให้ใบมะพร้าว ขาดเป็นริ้ว ๆ รูปสามเหลี่ยมต่อมาทางมะพร้าวจะหักพับลงทำให้มะพร้าวโทรม หรือตายได้

การป้องกันกำจัด

ใช้สารพวกคาร์โบฟูรานโรยบริเวณโคนทางมะพร้าวประมาณ 3 ทาง นับจากยอดลงมาใช้สารพวกโมโนโครโตฟอสกับมะพร้าวที่มีลำต้นสูง ยากต่อการขึ้นไปทำความสะอาดหรือพ่นยา โดยใช้สารนี้ฉีดเข้าทางลำต้นประมาณ 15-20 ซีซี. เดือนละ 1 ครั้งควรใช้ดินน้ำมันอุดรูหลังจากฉีดเสร็จ วิธีนี้ต้องงดการเก็บผลเป็นเวลา 30 วัน หลังจากฉีดสารเข้าต้น

ด้วงงวงหรือด้วงไฟ

ตัวหนอนจะกัดกินส่วนอ่อนของมะพร้าว เช่น ยอดอ่อนหรือโคนมะพร้าว ทำให้ มะพร้าวแคระแกร็น ใบหดสั้น ใบอ่อน ร่วงหล่น คอมะพร้าวเน่า และตายในที่สุด

การป้องกันกำจัด

ใช้ดินน้ำมันอุดหรือทารอยแผลที่เกิดขึ้น และพรวนดิน ถมโคนมะพร้าวอย่าให้รากลอยใช้สารเคมีพวกคลอร์เดน ผสมกับทรายหรือขี้เลื่อยใส่ตามยอดมะพร้าวหรือรูที่พบ ด้วงทำลาย

» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» การปลูกมะพร้าว
» การปฏิบัติดูแลรักษา
» ศัตรูมะพร้าว
» การเก็บเกี่ยวมะพร้าว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย