เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

มะพร้าวอ่อน

การเก็บเกี่ยวมะพร้าว

การเก็บเกี่ยวมะพร้าวอ่อนจะกระทำประมาณ 20 วันต่อ 1 ครั้ง เป็นระยะที่มะพร้าวมีเนื้อเต็มกะลาพอดีไม่อ่อนหรือแก่เกินไป หรือที่เรียกว่ามะพร้าวเนื้อสองชั้น มีวิธีการสังเกต ดังนี้

  • สังเกตจากสีผลบริเวณรอยต่อผลกับขั้วผล ถ้าเห็นสีขาวเป็นวงกว้างแสดงว่ามะพร้าวอ่อนเกินไปแต่เมื่อส่วนสีขาวบริเวณรอยต่อเหลือเพียงเล็กน้อย แสดงว่าได้ระยะเก็บเกี่ยวพอดี
  • เมื่อปอกเปลือกจะเห็นเปลือกสีกร้านขึ้นเปลือกด้านในจะมีเสี้ยนหยาบขึ้นแต่เปลือกในยังไม่ถึงกับเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ซึ่งเป็นมะพร้าวที่แก่เกินไป
  • การเก็บเกี่ยวมะพร้าวอ่อนเกษตรกรควรใช้เชือกผูกทะลายแล้วหย่อนลงพื้น ซึ่งจะทำให้มะพร้าวไม่ช้ำหรือแตกเสียหาย สามารถเก็บได้นานขึ้นและเป็นผลดีต่อการจำหน่ายยังตลาดต่อไป

» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» การปลูกมะพร้าว
» การปฏิบัติดูแลรักษา
» ศัตรูมะพร้าว
» การเก็บเกี่ยวมะพร้าว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย