เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ฝรั่งไร้เมล็ด

แมลง

แมลงวันทอง

แมลงวันทองจะวางไข่ที่ใต้ผิวฝรั่งสุก ตัว่อนที่ฟักจากไข่จะเจริญเติบโตโดยการกินเนื้อฝรั่งเป็นอาหาร ลูกฝรั่งจะอ่อนนิ่ม และทำให้ผลร่วงชาวสวนควรทำการห่อผลตอนที่ผิวยังไม่แข็ง มีสีเขียว ใช้ถุงพลาสติกห่อผล เจาะรูให้น้ำไหลออกด้วย ควรห่อ 2 ชั้น โดยชั้นนอกเป็นถุงพลาสติก ชั้นในเป็นถุงหรือกระดาษหนังสืพิมพ์ เพื่อให้ถุงพลาสติกคงรูป ไม่ทำให้ถุงพลาสติกแนบกับผิวฝรั่งเพราะจะทำผิวฝรั่งไหม้ได้
คำแนะนำในการควบคุมแมลงวันทอง คือ ฉีดพ่นสารเคมี มาลาไทออน ชื่อการค้าก็คือ มาลาแฟน 83% ซี.อี. 280 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ถ้าใช้โปรตีนไฮโรไลเซท 800 ซีซีง ผสมกับสารดังกล่าวฉีดพ่นเป็นเหยื่อพิษเพื่อกำจัดแมลงระยะตัวเต็มวัยหรือใช้สาร โซนาร์ ป้ายทาบริเวณต้นฝรั่งเมื่อแมลงวันทองมาเกาะจะตายทันที

เพลี้ยแป้ง

มักพบตามใบ่อ่อน กิ่งอ่อนและช่อดอกเพลี้ยจะดูดกินน้ำเกลี้ยง ทำให้พืชกิ่งที่ถูกทำลาย เหี่ยวเฉาผิดรูปร่าง ทำให้ผลผลิตลดลง มดเป็นพาหะในการนำเพลี้ยไปดูดกินในส่วนต่าง ๆ ของพืช การกำจัดเริ่มด้วยการทำลายมดหรือฉีดพ่นสารเคมี รีบาวด์ อัตรา 20 - 30 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร

» การปลูกและการดูแลรักษา
» การขยายพันธุ์ฝรั่ง
» ข้อดีและข้อเสียของฝรั่งไร้เมล็ด
» โรคและแมลงของฝรั่งไร้เมล็ด
» แมลง
» สรุปสูตรการให้ปุ๋ย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย