เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกมะขาม

กรมส่งเสริมการเกษตร

การขยายพันธุ์

มะขามหวานนิยมขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่ง แต่อาจจะขยายพันธุ์ด้วยการติดตาและการต่อยอดได้ด้วย การทาบกิ่งใช้ต้นตอที่มีอายุประมาณ 8 เดือน เมื่อหุ้มขุยมะพร้าวแล้วนำไปทาบกับพันธุ์ที่ต้องการ หลังจากทาบแล้ว 45 วัน จึงตัดมาปักชำจนเจริญเติบโตดีแล้วนำลงปลูก สำหรับมะขามเปรี้ยวอาจจะใช้วิธีการขยายพันธุ์ดังกล่าวข้างต้นหรือใช้เมล็ดหยอดในหลุมปลูกเลยก็ได้

การทาบกิ่ง

1. ต้นตอและกิ่งพันธุ์ที่จะทาบ
2. เฉือนต้นตอและกิ่งพันธุ์
3. ทาบต้นตอเข้ากับกิ่งพันธุ์
4. พันรอยทาบด้วยพลาสติก
5. ทาบเสร็จเรียบร้อย
6. ประมาณ 45 วัน รอยแผลจะประสานกันสังเกตุรากต้นตอเดิม
7. ตัดกิ่งพันธุ์ไปชำ
8. นำไปชำ

การเสียบกิ่ง

1. อุปกรณ์การเสียบกิ่ง (เสียบข้าง)
2. ต้นตอ
3. เฉือนและเปิดเปลือกต้นตอ
4. กิ่งพันธุ์กับต้นตอ
5. เสียบกิ่งพันธุ์กับต้นตอ
6. พันกิ่งพันธุ์เข้ากับต้นตอด้วยพลาสติก
7. เสียบข้างเสร็จเรียบร้อย
8. หลังเปิดพลาสติกมีการควั่นเปลือกต้นตอเป็นการเร่งกิ่งพันธุ์ให้แตกใบ
9. กิ่งพันธุ์ดีที่นำมาเสียบติดและเจริญ

» ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
» ลักษณะของฝัก
» พันธุ์มะขาม
» ดินปลูกมะขาม
» การขยายพันธุ์
» การปลูกมะขาม
» การดูแลรักษา
» โรคและแมลงที่พบเสมอในการปลูกมะขาม
» ผลผลิต
» การดูแลรักษาต้นมะขามหลังการเก็บเกี่ยว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย