เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกฝรั่ง

กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะฝรั่งที่เหมาะสมสำหรับส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ

  1. ผลสมบูรณ์ รูปร่างตรงตามพันธุ์ น้ำหนักประมาณ 200-300 กรัม เนื้อสีขาว รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อกรอบ
  2. มีความสุกแก่ตามความต้องการของตลาด เมื่อขนส่งถึงปลายทาง
  3. สะอาดปราศจากร่องรอยหรือตำหนิจากการเข้าทำลายของโรคและแมลง

การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับฝรั่งที่ต้องการส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ

  1. เก็บฝรั่งที่มีอายุพอเหมาะ
  2. ผลฝรั่งต้องล้างทำความสะอาด
  3. เช็ดผิวผลให้แห้งแล้วบรรจุในโฟมตาข่าย
  4. บรรจุในภาชนะกล่องกระดาษขนาด 40x30x10 เซนติเมตร นำหนักบรรจุ 5 กิโลกรัม

» การปลูกฝรั่ง
» การดูแลรักษา
» การป้องกันกำจัดโรคและแมลง
» การห่อผล
» ลักษณะฝรั่งที่เหมาะสมสำหรับส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ
» การขยายพันธุ์
» การเตรียมดิน
» วิธีปลูก
» การบังคับให้ฝรั่งออกดอก
» การเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย