เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกทุเรียน

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การเลือกพื้นที่ปลูกทุเรียน

แหล่งน้ำ

ต้องมีแหล่งน้ำจืดให้ต้นทุเรียนได้เพียงพอตลอดปี อุณหภูมิและความชื้น ทุเรียนชอบอากาศร้อนชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วงประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศประมาณ 75-85% ถ้าปลุกในพื้นที่ที่มีอากาศแห้งแล้ง มีอากาศร้อนจัดเย็นจัด และมีลมแรงจะพบปัญหาใบไหม้หรือใบร่วง ต้นทุเรียนไม่เจริญเติบโตหรือเติบโตช้าให้ผลผลิตช้าและน้อยไม่คุ้มต่อการลงทุน

สภาพดิน

ควรเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทราย ที่มีการระบายน้ำดีและมีหน้าดินลึก เพราะทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนแอต่อสภาพน้ำขัง ความเป็นกรดด่างของดินอยู่ระหว่าง 5.5-6.5 ถ้าจำเป็นต้องปลูกทุเรียนในสภาพดินทราย จำเป็นต้องนำหน้าดินจากแหล่งอื่นมาเสริม ต้องใส่ปุ๋ยคอกและต้องดูแลเรื่องการให้น้ำมากเป็นพิเศษ แหล่งน้ำต้องเพียงพอ

» การปลูก
» การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติการหลังเก็บเกี่ยว
» โรคแมลงศัตรูทุเรียนและการป้องกันกำจัด
» อาการผิดปกติบางประการของทุเรียน

  • ที่ปรึกษา : จุไรรัตน์ พันธุมโพธิ กองเกษตรสัมพันธ์
  • เรียบเรียง : วันทนา บัวทรัพย์ กองส่งเสริมพืชสวน,มนตรี วงศ์รักษ์พานิช กองส่งเสริมพืชสวน
  • จัดทำ : พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย