เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

กล้วย นานาชนิด

กรมส่งเสริมการเกษตร

กล้วยเล็บช้างกุด

ชื่อสามัญ Ballbisiana
ชื่อพ้อง กล้วยเล็กช้างกุด กล้วยโก๊ะ อีเต่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (BBB group) "Kluai Lep Chang kut"
แหล่งที่พบ พบทางภาคใต้

ลักษณะทั่วไป
ต้น ลำต้นสูง 3.5 - 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 - 20 เซนติเมตร กาบลำต้นด้านนอกมีสีเขียวมีนวลไม่มีปื้นดำ ด้านในมีสีเขียว
ใบ ก้านใบมีสีเขียว เส้นกลางใบสีเขียว
ดอก ช่อดอกไม่มีขน ปลีค่อนข้างป้อมมีความกว้างมาก ปลายมน ด้านนอกมีสีแดงอมม่วง มีนวล ด้านในมีสีแดงสดใส เมื่อกาบปลีกางออกจะตั้งฉากกับช่อดอก ไม้ม้วนงอขึ้น กาบปลีแต่ละใบจะซ้อนกันลึก
ผล เครือหนึ่งมีประมาณ 8 หวีขึ้นไป หวีหนึ่งมี 14 - 18 ผล ลักษณะผลป้อมคล้ายกล้วยตานี ปลายผลมน ก้านผลยาว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง รสหวาน เนื้อมีแป้งมาก บางผลมีเมล็ด ถ้าต้มแล้วเนื้อจะแน่นเหนียว

การใช้ประโยชน์ ผลใช้รับประทานสด

» กล้วยกุ้งเขียว
» กล้วยหอมเขียว
» กล้วยไข่โบราณ
» กล้วยน้ำฝาด
» กล้วยทองร่วง
» กล้วยหอมจันทน์
» กล้วยน้ำว้าเขียว
» กล้วยพม่าแหกคุก
» กล้วยเทพรส
» กล้วยรุ่งอรุณ
» กล้วยสามเดือน
» กล้วยป่ามาเลเซีย
» กล้วยไข่พระตะบอง
» กล้วยหอมเขียวค่อม
» กล้วยงาช้าง
» กล้วยนิ้วจรเข้
» กล้วยน้ำไท
» กล้วยตีบ
» กล้วยน้ำว้าค่อน
» กล้วยส้ม
» กล้วยนวล
» กล้วยเล็บช้างกุด
» กล้วยหลวง
» กล้วยหวานทับแม้ว
» กล้วยครั่ง
» กล้วยหอมทอง
» กล้วยนมสวรรค์
» กล้วยนิ้วมือนาง
» กล้วยน้ำนม
» กล้วยนมหมี
» กล้วยน้ำว้าดำ
» กล้วยหักมุก
» กล้วยบัวสีชมพู
» กล้วยหก
» กล้วยขี้แมวหาดใหญ่
» กล้วยนาก
» กล้วยกล้าย
» กล้วยนมสาว
» กล้วยไข่
» กล้วยเล็บมือนาง
» กล้วยนางพญา
» กล้วยน้ำว้านวล
» กล้วยหิน
» กล้วยบัวสีส้ม
» กล้วยมัน
» กล้วยป่าใบกระ
» กล้วยหอมแกรนด์เนน
» กล้วยขม
» กล้วยน้ำกาบดำ
» กล้วยไข่ทองเงย
» กล้วยสา
» กล้วยน้ำว้า
» กล้วยน้ำว้าลูกไส้ดำ
» กล้วยตานี
» กล้วยผา
» กล้วยไร่
» กล้วยป่าใบไม่กระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย