เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

กล้วย นานาชนิด

กรมส่งเสริมการเกษตร

กล้วยขี้แมวหาดใหญ่

ชื่อสามัญ -
ชื่อพ้อง -
ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa acuminata Colla
แหล่งที่พบ พบได้แถบภาคใต้

ลักษณะทั่วไป
ต้น ลำต้นสูง 3 - 3.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 - 10 เซนติเมตร กาบลำต้นมีสีเขียวอ่อน มีลายประดำทั้งต้น ลำต้นผอมเล็ก
ใบ ก้านใบมีลักษณะเรียวเล็ก ร่องก้านใบเปิด
ดอก มีสีแดงอมม่วงเล็กน้อย ปลีมีขนาดเล็กยาว ประมาณ 15 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร
ผล เครือหนึ่งมี 3 - 5 หวี หวีหนึ่งมี 10 - 15 ผล ผลมีขนาดเล็กยาวประมาณ 5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร

การใช้ประโยชน์ ผลใช้รับประทานสด

» กล้วยกุ้งเขียว
» กล้วยหอมเขียว
» กล้วยไข่โบราณ
» กล้วยน้ำฝาด
» กล้วยทองร่วง
» กล้วยหอมจันทน์
» กล้วยน้ำว้าเขียว
» กล้วยพม่าแหกคุก
» กล้วยเทพรส
» กล้วยรุ่งอรุณ
» กล้วยสามเดือน
» กล้วยป่ามาเลเซีย
» กล้วยไข่พระตะบอง
» กล้วยหอมเขียวค่อม
» กล้วยงาช้าง
» กล้วยนิ้วจรเข้
» กล้วยน้ำไท
» กล้วยตีบ
» กล้วยน้ำว้าค่อน
» กล้วยส้ม
» กล้วยนวล
» กล้วยเล็บช้างกุด
» กล้วยหลวง
» กล้วยหวานทับแม้ว
» กล้วยครั่ง
» กล้วยหอมทอง
» กล้วยนมสวรรค์
» กล้วยนิ้วมือนาง
» กล้วยน้ำนม
» กล้วยนมหมี
» กล้วยน้ำว้าดำ
» กล้วยหักมุก
» กล้วยบัวสีชมพู
» กล้วยหก
» กล้วยขี้แมวหาดใหญ่
» กล้วยนาก
» กล้วยกล้าย
» กล้วยนมสาว
» กล้วยไข่
» กล้วยเล็บมือนาง
» กล้วยนางพญา
» กล้วยน้ำว้านวล
» กล้วยหิน
» กล้วยบัวสีส้ม
» กล้วยมัน
» กล้วยป่าใบกระ
» กล้วยหอมแกรนด์เนน
» กล้วยขม
» กล้วยน้ำกาบดำ
» กล้วยไข่ทองเงย
» กล้วยสา
» กล้วยน้ำว้า
» กล้วยน้ำว้าลูกไส้ดำ
» กล้วยตานี
» กล้วยผา
» กล้วยไร่
» กล้วยป่าใบไม่กระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย