เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ระยะการเจริญเติบโตของทุเรียน

ระยะใบแก่ ก่อนออกดอก

  1. กระตุ้นการแตกใบอ่อนให้พร้อมกันทั้งต้น ปฏิบัติเช่นเดียวกับในระยะใบอ่อน
  2. ควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ ปฏิบัติเช่นเดียวกับในระยะใบอ่อน
  3. ควบคุมเพลี้ยไฟ สำรวจ ตรวจนับเพลี้ยไฟและศัตรูธรรมชาติ 7 วัน/ครั้ง ประเมินประสิทธิภาพของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมเพลี้ยไฟ และเปอร์เซนต์ของผลที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายหลังการสำรวจตรวจนับทุกครั้ง ใช้ระบบน้ำเหวี่ยงหรือฉีดพ่นน้ำให้ทั่วทรงพุ่มในช่วงอากาศแห้งแล้ง เพื่อลดปริมาณเพลี้ยไฟ
  4. ควบคุมไรแดง โรครากเน่าโคนเน่า โรคราใบติด และวัชพืช ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับระยะใบเพสลาด
  5. บำรุงต้น ใบให้แข็งแรง และกระตุ้นตาดอก ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 อัตรา 2 กก./ต้น
  6. กระตุ้นการแตกตาดอก และเพิ่มปริมาณตาดอก ใช้โปแตสเซียมไนเตรด(KNO3)อัตรา 200 กรัม + สารสกัดจากสาหร่ายทะเล 40 มล. + ยูนิเลท 5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่กิ่ง
  7. จัดการน้ำ ให้น้ำ 1.5-2 มม./ต้น/วัน

» ระยะใบเพสลาด
» ระยะใบแก่ ก่อนออกดอก
» ระยะดอกบาน ติดผล 2 สัปดาห์
» ระยะผลอ่อน-ผลแก่
» ปฏิทินทุเรียน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย