เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ระยะการเจริญเติบโตของทุเรียน

ระยะดอกบาน ติดผล 2 สัปดาห์

  1. ตัดแต่งดอก ตัดแต่งดอกที่อยู่ปลายกิ่งออก และดอกในตำแหน่งอื่นที่หนาแน่นเกินไป
  2. ช่วยผสมเกสร ให้ติดผลดีและได้รูปทรงผลที่สวยขึ้น
  3. จัดการน้ำ ให้น้ำปริมาณ 4-5 มม./ต้น/วัน ในระยะก่อนออกดอก ถ้าหากใบสลดในช่วงเช้าก่อนเวลา 10.00 น. ควรให้น้ำในปริมาณ 2.4-3 มม./ต้น/วัน ลดปริมาณน้ำลงให้เหลือ 1 ใน 3 ส่วนของ 4-5 มม./ต้น/วัน ในระยะก่อนดอกบานและหลังติดผล 15 วัน เพิ่มปริมาณน้ำลงให้เหลือ 1 ใน 3 ส่วนของ 4-5 มม./ต้น/วัน ในระยะก่อนดอกบานและหลังติดผล 15 วัน
  4. บำรุงใบให้สมบูรณ์ ใส่ธาตุรอง อัตรา 5 กรัม + ยูเรีย(46-0-0) 30 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบ
  5. ควบคุมการแตกใบอ่อนในระยะติดผล ใช้โปรแตสเซียมไนเตรด(KNO3) อัตรา 200 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบ หรือใช้โมโนโปแตสเซีนมฟอสเฟต (0-52-34) อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบ (ใช้สำหรับพันธุ์ชะนีเท่านั้น)
  6. ควบคุมไรแดง เพลี้ยไฟ และวัชพืช ปฏิบัติเช่นเดียวกับระยะใบเพสลาด ใบแก่

» ระยะใบเพสลาด
» ระยะใบแก่ ก่อนออกดอก
» ระยะดอกบาน ติดผล 2 สัปดาห์
» ระยะผลอ่อน-ผลแก่
» ปฏิทินทุเรียน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย