เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกสะตอ

กรมส่งเสริมการเกษตร

สัตว์ศัตรูในสวนสะตอ

สัตว์ศัตรูในสวนสะตอ เท่าที่พบมีดังนี้

กระกรอกและกระแต

ลักษณะการทำลาย จะกัดกินเปลือกฝักสะตอที่มีลักษณะสุก ผิวสีน้ำตาลคล้ำหรือแก่เต็มที่เฉพาะเปลือกเหลือแต่เมล็ด เพราะมีรสหวาน
วิธีป้องกันกำจัด เก็บฝักสะตอที่มีอายุแก่พอดี กรณีเอาฝักไว้ทำพันธุ์จะต้องคอยสังเกตดูตลอด ใช้กรงดัก ใช้หนังสติกยิงถ้าพบ

» การขยายพันธุ์
» การเก็บเกี่ยวฝักสะตอ
» อายุการวางตลาด
» โรคของสะตอ
» สัตว์ศัตรูในสวนสะตอ
» เจริญเติบโตของฝักสะตอ
» พันธุ์และการขยายพันธุ์
» การปลูกและดูแลรักษา
» การขนส่งฝักสะตอ
» แมลงที่พบในสวนสะตอ
» ประโยชน์ของสะตอ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย