เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกสตรอเบอรี่

การบรรจุและการขนส่งผลผลิต

เนื่องจากผลผลิตสตรอเบอรี่บอบช้ำง่าย โดยเฉพาะถ้าเส้นทางคมนาคมไกลและไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น การบรรจุผลสตรอเบอรี่จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เมื่อเก็บผลมาแล้วต้องคัดแยกคุณภาพ บรจุหีบห่อและส่งจำหน่ายให้เร็วที่สุด ภาชนะที่บรรจุต้องไม่มีส่วนที่แหลมคม ซึ่งจะทำให้ผลเสียหาย การวางผลจะต้องวางไม่เกินสองชั้น ถ้าพบว่ามีผลเสียควรคัดออกทันที เพื่อป้องกันผลข้างเคียงพลอยเน่าเสียตามไปด้วย การบรรจุหีบห่อผลสตรอเบอรี่ที่ดีต้องคำนึงถึงลักษณะดังต่อไปนี้ คือ

  • มีความสวยงาม สะอาด เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
  • เป็นภาชนะที่เมื่อบรรจุผลแล้ว ผู้ซี้อสามารถมองเห็นคุณภาพของผลสตรอเบอรี่ได้
  • เป็นภาชนะที่สามารถป้องกันอันตรายของผลสตรอเบอรี่ได้เนื่องจากการบรรจุและขบวนการขนส่งจากแหล่งปลูกถึงผู้บริโภค
  • ทำการบรรจุผลได้อย่างรวดเร็ว ไม่เป็นการเพิ่มแรงงานในการบรรจุมีความคงทนและราคาไม่แพงมากนัก

เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทยร้อน ภาชนะบรรจุต้องมีรูระบายอากาศ เพื่อป้องกันการสะสมไอน้ำและความร้อน

สำหรับระบบการบรรจุหีบห่อผลสตรอเบอรี่ในปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอน กล่าวคือ การจำหน่ายตามตลาดท้องถิ่นหรือขายส่งตลาดกรุงเทพฯ มักจะบรรจุในตะกร้าพลาสติกโปร่งทรงตื้น มีฝาปิด ใช้ใบสตรอเบอรี่ที่สะอาดตัดก้านออกแล้วผึ่งพอใบสลด เพื่อให้ปริมาณน้ำในใบลดลง ไม่ทำความเสียหายกับผลสตรอเบอรี่ รองสลับชั้นระหว่างผลสตรอเบอรี่เพื่อป้องกันการชอกช้ำระหว่างการขนส่ง หรือบรรจุในกล่องกระดาษ ซึ่งด้านบนเป็นพลาสติกใส ทำให้มองเห็นผลสตรอเบอรี่ภายในได้ชัดเจน ส่วนระบบของมูลนิธิโครงการหลวง จะบรรจุผลสตรอเบอรี่ลงในถาดโฟมหรือภาชนะพลาสติกเจาะรู โดยแต่ละถาดบรรจุผลสตรอเบอรี่ได้ประมาณ 250 กรัม การเรียงผลในถาดโฟมจะเรียงชั้นเดียว ส่วนภาชนะพลาสติกจะเรียง 2 ชั้น แล้วคลุมด้วยแผ่นพลาสติกพีวีซี.หนา 25 ไมครอน ดึงให้ตึง บรรจุถาดโฟมหรือภาชนะพลาสติกลงในกล่องกระดาษซึ่งบรรจุได้ 4 หรือ 8 ถาด เพื่อลดการกระทบกระเทือนของผล

» โรค แมลง และศัตรูพืช
» การป้องกันกำจัด การควบคุมโรคที่เกิดกับราก
» การใช้สารเคมีควบคุมโรคสตรอเบอรี่
» ศัตรูสตรอเบอรี่ที่สำคัญ
» การติดดอกออกผลและการเก็บเกี่ยว
» การบรรจุและการขนส่งผลผลิต
» บทบาทและความสำคัญของสตรอเบอรี่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย