เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกส้มโอ

กรมส่งเสริมการเกษตร

ส้มโอเป็นไม้ผลตระกูลส้มที่สามารถปลูก และเจริญเติบโตได้ดีเกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเกษตรกรจึงสนใจปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และปลูกเป็นการค้า เนื่องจากมีผู้นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ จึงทำให้ส้มโอเป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญ ของไทยชนิดหนึ่งด้วย สำหรับพันธุ์นั้นได้มีการปรับปรุงพันธุ์ส้มโอให้ได้เนื้อส้มโอที่มีรสชาติดี หวาน หรือ หวานอมเปรี้ยว เพื่อให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้เปลือกของส้มโอยังสามารถนำไปแปรรูปเป็น ส้มโอแช่อิ่มได้อีกด้วย

» พันธุ์ส้มโอ
» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» วิธีการปลูก
» การปฏิบัติดูแลรักษา
» โรคของส้มโอ
» แมลงศัตรูส้มโอ
» การเก็บเกี่ยวและการขนย้าย
» ตลาดส้มโอ
» การปฏิบัติหลังจากเก็บเกี่ยว

  • เรียบเรียง วรรณวาท แก้วคำแสน กองส่งเสริมพืชสวน
  • จัดทำ พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ์ ,อัญชลี พัดมีเทศ กองเกษตรสัมพันธ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย