เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกส้มโอ

กรมส่งเสริมการเกษตร

การเก็บเกี่ยวและการขนย้าย

ส้มโอจะให้ผลเมื่ออายุ 3-4 ปี ช่วงออกดอกและติดผลแก่ใช้เวลาประมาณ 8-9 เดือน การเก็บเกี่ยวให้พิจารณาจากขนาด สีผล โดยสีจะจางลงจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลือง ต่อมน้ำมันจะห่างและจงลงบริเวณปลายผลจะแบน และนิ่มเมื่อใช้มือกด การเก็บเกี่ยวในกรณีที่ผลอยู่ไม่สูงนัก ก็ใช้มือปลิด ใช้จำปาสอย ใช้ขอติดแบบเชือกกระตุกต่อด้ามหรือใช้เครื่องเก็บแบบกวศ. 1 ซึ่งสามารถตัดผลตามซอกมุมต่าง ๆ ของต้นได้ดี และจำนวนผลร่วงหล่น บอบช้ำมีน้อย จากนั้นก็ขนส่งมายังโรงเรือนเพื่อคัดขนาด รอการจำน่ายต่อไป

» พันธุ์ส้มโอ
» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» วิธีการปลูก
» การปฏิบัติดูแลรักษา
» โรคของส้มโอ
» แมลงศัตรูส้มโอ
» การเก็บเกี่ยวและการขนย้าย
» ตลาดส้มโอ
» การปฏิบัติหลังจากเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย